Načítání obsahu, prosím počkejte

Felinoterapie - když kočky léčí

24. 12. 2019 – 10:24
0
Felinoterapie - když kočky léčí Kočky určené na felinoterapii musí být velmi trpělivé a mazlivé | zdroj: Profimedia

Canisterapii, tedy na terapii pacientů se psy, zná zřejmě každý. Ale co takhle felinoterapie? Ano, do zooterapií patří i léčba pomocí přímého kontaktu s kočkou.

Obvykle se jedná o podpůrnou či aktivizační léčbu při celé škále problémů, od somatických po psychické. Je pravdou, že rozdělení do škatulek dle užitého zvířete je spíše středoevropská záležitost, ve světě se spíše obecně hovoří o zooterapiích.

Pro felinoterapii se hodí kočky, které byly od kotěte socializovány, jsou maximálně zvyklé na lidskou přítomnost a samy ji vyžadují. Taková kočka musí mít klidnou a milou povahu, bez známek agresivity, zároveň jsou na ni kladeny vysoké nároky při zvládání vlastního stresu (například časté změny prostředí, osob, reakcí a podobně).

V podstatě neexistují vhodná či nevhodná plemena, vždy záleží na tom kterém jedinci. Některé kočky jsou ale přirozeně otevřenější výchově a výcviku směrem ke kýženým vlastnostem. Uvádí se tak, že se nejčastěji ve felinoterapii setkáváme s kočkami perskými, bengálskými, britskými krátkosrstými, ragdoll, mainskými mývalími, norskými lesními, siamskými či sibiřskými. Neexistuje shoda na vhodnosti pohlaví, záleží na tom kterém cvičiteli ("handlerovi"), jen kocouři obvykle bývají oproti kočkám kastrovaní.

Felinoterapie v Česku se na rozdíl od zahraničí vyvíjela odděleně od canisterapie. To má za následek, že neexistoval metodický vzor zaměřený čistě na kočky a metodika se vytvářela do určité míry. Svým způsobem je tak felinoterapie metodou českou, byť se samozřejmě koček v zooterapiích hojně užívá po celém světě.

Z tohoto úhlu pohledu jde o metodu relativně novou – v ČR je zakladatelskou organizací tzv. Nezávislý chovatelský klub, který vypracoval první Zkušební řád návštěvních týmů, spolu s metodikou a normami, v roce 2002.

Neexistuje zákonná úprava vyžadující testování týmů poskytujících kočky felinoterapii. Kočky a jejich trenéři tak mohou být buď jednorázově testování ze strany organizací poskytujících tuto zooterapii, nebo se dnes již provádějí dlouhodobá sledování a vyhodnocování. Díky této pevně uchopené metodě se ale felinoterapie může pochlubit výbornými výsledky i pozitivními ohlasy.

Rozlišují se tyto metody využití zvířat:

AAT (Animal Assisted Therapy) – kočka je pevnou součástí terapeutického procesu, kontakt s pacientem je řízený. Součástí lékařského týmu je odborník, který se orientuje v řešené oblasti (psychiatr, fyzioterapeut apod.). Výsledky se dají přímo objektivně sledovat, např. snaha odbourat neurologický třas rukou apod.

AAA (Animal Assisted Acitivities) – také cílená činnost, v podstatě různé aktivity za přítomnosti kočky. Od AAT se liší tím, že jde obvykle o snahu o aktivizaci pacienta, odborník tuto léčbu navrhuje, nemusí se jí ale přímo účastnit. Výsledky by měly být také objektivně měřitelné (různé terapie při dlouhodobých traumatologických léčbách, psychických problémech apod.)

AAE (Animal Assisted Education) – vzdělávání za přítomnosti kočky. Jde o hájemství hlavně psychologů, kteří této metody mohou používat při poruchách učení, soustředění, fungování v kolektivu atd.

AACR (Animal Assisted Crisis Respond) – využití zvířete při asistenci v krizových situacích. Mluvíme samozřejmě stále o terapeutické metodě, ne např. záchranářských psech. Typickým příkladem, kde i kočky mají svoje místo, je kontakt člověka a zvířete v krizových situacích, kdy hrozí panika, záchvaty stresu a podobně. Krizovou situací jsou ale například i záchvaty úzkosti při ztrátě blízké osoby, rozvíjejících se depresích, post-stresových traumatických poruchách a další. Kontakt s kočkou pak pozitivně působí jak na stav psychický, tak fyzický.

Zdroje:  Vlastní

Nejnovější články