Načítání obsahu, prosím počkejte

Kočky a synkopy - když kočka náhle omdlévá

17. 9. 2022 – 10:16
0
Kočky a synkopy - když kočka náhle omdlévá Ilustrační snímek | zdroj: Pixabay

Pod názvem synkopa se v případě problematiky zdraví skrývá epizoda krátké ztráty vědomí a následného rychlého vzpamatování se. Nejde o nemoc v pravém slova smyslu, spíše o příznak nějakého hlubšího problému. U kočičích mazlíčků se takové náhlé záchvaty omdlévání mohou objevovat o něco častěji, než je tomu u jiných zvířat.

Nejčastější přímou příčinou synkopy je dočasné přerušení prokrvení mozku, což vede ke špatnému okysličení orgánu. Někdy může být problém v samotných žílách a mozku, jindy se synkopy objevují jako projev nemocí srdce, které mají vliv na plynulost krevního toku do mozku. Výrazně častější výskyt omdlévání z těchto příčin je u starších koček.

Synkopy tak mohou varovat jak před srdeční slabostí, tak před rakovinou v těchto místech. Rakovinné bujení jinde v krevním řečišti ale může být i příčinou, proč je mozek nedostatečně zásobován. Některé další možné příčiny náhlé ztráty vědomí jsou naštěstí o něco méně závažné. Kočka může špatně reagovat na některé léky. Na vině ale mohou být i nemoci způsobující řídnutí krve.

Někdy mozku nechybí kyslík, ale reaguje výpadkem na nedostatek potřebných živin v krvi, například vápník, sodík či cukr. Známé jsou i případy, kdy tělo starších koček nezvládá prosté biologické pochody, a tak ztrátou vědomí reaguje například na prudké leknutí či nadšené vzrušení – tedy na stavy, které takříkajíc rozbušily srdce.

Situační synkopy

Vedle výše řečeného existuje i fenomén situačních synkop. Jde v podstatě o náhlou slabost způsobenou vypětím při nějaké konkrétní situaci. K epizodické ztrátě vědomí tak může vést například silný kašel, zatínání a tlačení při problematické defekaci či močení, polknutí příliš velkého sousta či nechtěné přiškrcení obojku.

Zažili jste někdy situaci, kdy se vám například kvůli kašli doslova zatmělo před očima a zamotala hlava? To byl náběh na synkopu. Drtivá většina koček by měla tyto banální situace zvládat bez problémů. Citlivější ovšem mohou být jedinci oslabení, staří či třeba s nějakou vrozenou vadou.

Synkopy způsobují jen krátkodobou a ve své podstatě neškodnou ztrátu paměti. Přesto je nutné při jejich výskytu zpozornit, neboť je více než žádoucí odhalit jejich skrytou příčinu. Ta totiž může chronickým či dokonce progresivním zdravotním problémem, jak jsme naznačili výše. Epizodická ztráta vědomí tak může být prvním varovným signálem potenciálně život ohrožujícího stavu.

Kde je příčina

Na místě je proto návštěva veterináře. Ten může pomocí laboratorních rozborů krve zjistit například nerovnováhu cukru a dalších látek, EKG zase napoví možnou chorobu srdce. Pokročilejší zvěrolékařské metody pak pomáhají neinvazivně odhalovat i možné nemoci či poškození mozku. V řadě případů je výskyt synkop řešitelným problémem. Léčba se pochopitelně musí zaměřovat na konkrétní zdravotní obtíže, pokud se je podaří u kočky identifikovat.

Může se stát, že naše zvíře podobnými záchvaty trpí, a přitom se nepodařilo identifikovat hlubší zdravotní příčiny. V takovém případě je možné, že kočičí mazlíček patří mezi oslabené či citlivé jedince, dvojnásob to platí u kočičích seniorů. Tomu je potřeba přizpůsobit i prevenci.

Pokud máme podezření – či přímo diagnózu – na nedostatečný výkon srdce, pak je potřeba zvířeti podle toho přizpůsobovat režim i aktivity. Klíčová je pozornost chovatele, který má představu o tom, jak se jeho zvíře projevuje a za jakých okolností ztrátami vědomí trpí.

Na závěr zopakujme, že tyto stavy není dobré podceňovat, i když zpočátku vypadají jako krátkodobá slabost. Je bohužel pravda, že prognóza přežití koček s kardiovaskulárními nemocemi je velmi nízká. Včasné odhalení pak může být velmi důležité. Na uklidněnou ale dodejme, že pokud náš mazlíček srdeční obtíže nemá, pak je jeho synkopa pravděpodobně projevem mnohem méně závažného problému, který lze obvykle snadno řešit v součinnosti s veterinářem.

Zdroje:  Vlastní , petmd.com

Nejnovější články