Načítání obsahu, prosím počkejte

Asistenční psi: Převedou přes silnici, ale poznají i blízký epileptický záchvat

9. 12. 2020 – 20:43
0
Asistenční psi: Převedou přes silnici, ale poznají i blízký epileptický záchvat Asistenční psi neslouží jen nevidomým. | zdroj: Profimedia

Když se řekne asistenční pes, představíme si na prvním místě pomocníka nevidomých. Jde o asi nejznámější a nejstarší využití psů pro pomoc lidem se zdravotními obtížemi a omezeními. Není to ale využití jediné. Díky vysoké psí inteligenci, učenlivosti a také vnímavosti k okolí, našli naši nejlepší přátelé využití i v dalších "oborech", kde mohou pomáhat potřebným. V jakých rolích se tedy s asistenčním psem můžeme setkat?

Pomoc nevidomým je možná nejstarší a nejrozšířenější využití asistenčních psů. O čtyřnohých pomocnících nevidomých máme zprávy ze starověkého Říma i ze středověku. Asi od 18. století se pak jejich výcviku věnuje odborná péče a postupně vznikají standardizované metody a požadavky na schopnosti psa.

Úkolem vodicího psa je pomáhat lidem nevidícím, či s jinak omezeným zrakem, při orientaci v prostoru. Takový pes zvládá navádět mimo překážky, pohybovat se v ruchu města či asistovat na schodech a v budovách. Důležitou roli mají i v domácnosti, kdy pomáhají s tisíci drobnostmi, které vidící berou jako samozřejmost. Výcvik vodicích psů je specifický v tom, že pes musí být maximálně schopen vlastního rozhodován.

Psi pro osoby se sluchovým postižením

Absence či nedostatečnost sluchu na první pohled není tak závažným omezením jako slepota. V moderním životě jde ale o nebezpečnější postižení, než si zdraví lidé uvědomují. Neslyšící ve veřejném prostoru není varován před dopravou a nepozná, když na něj někdo volá. V domácnosti musí dávat mnohem větší pozor na zapnuté spotřebiče, vařící vodu, neslyší domovní zvonek, plačící dítě a podobně. Navíc neslyšícího nepoznáme na první pohled, jako člověka nevidomého.

Ve všech těchto situacích je neslyšícímu nedocenitelným pomocníkem asistenční pes. Ten je cvičený tak, aby reagoval a upozorňoval na zvukové podněty. Kromě praktických věcí je pes naučený také na větší ostražitost před možným nebezpečím.

V neposlední řadě je důležitá i jeho psychologická funkce, což tedy platí i pro psa vodicího. Být nevidomý či neslyšící je nepředstavitelně izolující stav – pes pomáhá člověku zůstat v kontaktu se světem a je mu nejen spojkou, ale i přítelem.

Asistenční psi pro lidi s pohybovým omezením a balanční psi

Nenahraditelnými asistenty jsou pejsci i těm z nás, kteří jsou zasaženi nějakým pohybovým omezením. Cvičení psi dokážou vozíčkářům asistovat v mnoha každodenních situacích – od špatně umístěného tlačítka výtahu po obtíže v domácnosti jako otvírání zásuvek či dokonce oblékání. Dovedou ale například pomoci i tehdy, pokud je potřeba s vozíkem více zabrat na nájezdové rampě.

Balanční psi pak stejným způsobem pomáhají lidem, kteří sice nemusí být upoutáni na vozíčku, přesto je zdravotní obtíže v pohybu omezují. Těmto psům se říká "psi na míru", je potřeba je připravit podle individuálních potřeb toho kterého člověka.

Signální psi pro lidi s diabetem

Není tajemstvím, že psí nos patří mezi nejdokonalejší detektory ve zvířecí říši. Toho lze využít i při asistenci lidem, kteří trpí diabetem. Psi jsou totiž schopní cítit i chemické změny v těle, včetně změny hladiny cukru v krvi – v takovém stavu se totiž lidský zápach mění. Cvičený pes tak dokáže diabetika upozornit dříve, než cukr poklesne na nebezpečnou hladinu. Také zvládají asistenci, když už k záchvatu dojde – dokážou podat inzulinové pero, lahev s vodou či přivolat pomoc.

Signální psi pro kardiaky a další lidi trpící záchvaty

Tito čtyřnozí asistenti jsou cvičení především k poskytnutí pomoci těm, které ohrožují různé druhy záchvatů vedoucí ke ztrátám vědomí. Může jít například o kardiozáchvaty, narkolepsii či epilepsii. Speciálně vycvičený pes ví, jak v bydlišti a jeho okolí přivolat pomoc. Dovede přinést léky, telefon a podobně.

V případě záchvatu venku už jen jeho přítomnost přesvědčuje jinak přehlíživou veřejnost, že člověk se záchvatem potřebuje pomoc a nejde o opilce (jak se bohužel často mylně soudí). Důležitá je i psychologická rovina, kdy člověk cítí, že na svůj stav není sám, což otupuje strach z náhlého záchvatu.

Specifickou otázkou je schopnost detekce blížícího se záchvatu. Podle zahraničních výzkumů se zdá, že někteří jedinci jsou skutečně citliví například na epilepsii a dokáží "předpovědět" příchod záchvatu. Mechanismus ale stále není úplně jasný. Takto detekující psy nelze v podstatě vycvičit, spíše je potřeba je v populaci rozeznat. Oproti zahraničí je ale toto odvětví u nás stále poměrně nerozvinuté.

Úsloví o psovi jako nejlepším příteli člověka prokazuje svou platnost stonásobně u lidí, kterým jejich pomoc nesmírně usnadňuje život. Sami asistenční psi si jsou své zodpovědnosti vědomí – schválně si někdy všimněte, s jakou hrdostí se například vodicí pes stará o svého člověka. Posouvají tak láskyplný vztah člověka a psa do ještě hlubších rovin.

Kromě psů asistujících lidem s fyzickým omezením jsou ale důležití i psi pomáhající například osobám s poruchou autistického spektra či psi terapeutičtí. 

Zdroje:  Vlastní

Nejnovější články