Načítání obsahu, prosím počkejte

Jak u kočky poznat depresi

23. 11. 2020 – 6:13
0
Jak u kočky poznat depresi Ilustrační snímek. | zdroj: Pixabay

Další a další studie nejenže potvrzují, že kočky jsou inteligentní zvířata, ale dokonce ukazují, že jejich vnitřní svět je ještě bohatší, než se v minulosti soudilo. S vyšší inteligencí se ale pojí i větší složitost citového světa. Tak jako dovedou kočky cítit silnou lásku a náklonnost – nebo dávat najevo radost a zájem o svět – umí je přepadnout i smutek, převracející se při dlouhém trvání až v citové strádání. Jak se kočičí depresivní stavy projevují? A dá se snadno odhalit jejich příčina?

Není výjimkou, že se podaří rozpoznat kočičí smutek, ale příčina se hledá marně. Obecně ale platí, že je vždycky na místě zkusit mazlíčkovi věnovat víc času a pozornosti – i to může pomoci. Případně při bližším sledování zvířete můžeme odhalit i příčiny, které nelze jen tak zahnat bez lékařské pomoci. Citová deprivace totiž může vzejít i z některých nemocí, které kočce ubírají sil nebo způsobují hormonální nerovnováhu. Nemluvě o zraněních a bolestech. Někdy se stane, že až při společné hře zjistíme, že kočka se nevěnuje svým oblíbeným aktivitám, protože fyzicky prostě nemůže.

Zároveň je ale potřeba mít na paměti, že kočky jsou schopné cítit žal. Ten je projevem ztráty, a pozor – neexistuje banální příčina. Pokud se ztratí některý tvor, na kterého byla kočka zvyklá – ať už je to člověk či jiné zvíře, ať už je příčinou smrt nebo méně tragická okolnost – může propadnout do hlubokého smutku, který se lehko změní až v depresivní stav.

To samé, byť v menší míře, ale může platit i pro ztrátu jistot, například když na ni její člověk přestane mít čas, když je dlouho sama nebo když se náhle změní její životní prostor. Proti těmto smutkům pomáhá citlivý přístup, více společného času, případně - pokud je to možné - pokus o nápravu.

Příčina smutku se hledá hůře, než se detekují jeho projevy. Jak se tedy náběh na depresivní stavy u kočičího mazlíčka pozná? Indikátory jsou různé a liší se podle individuálních jedinců. Obecně platí, že podezřelá je každá změna v chování.

Vnímejte hlas i řeč těla

Často si jako první všimneme, že se změnily hlasové projevy kočky. Platí to v obou směrech. Některá zvířata mají přirozeně klidnější povahu, a když najednou začnou více a naléhavěji mňoukat, dávají tím něco najevo. A vice versa, divoký a živý kočičák, který pojednou ztichnul, také může trpět smutkem.

Dokonce i kočičí předení není vždy pozitivním znamením. Když naše kočka přestane příst, ačkoliv při mazlení to patřilo k jejím běžným projevům, je podezření na citové strádání na místě. Pokud se ale náhle a intenzivně "rozpřede" i jedinec, kterému tento projev dříve nebyl tak vlastní, může to opět značit smutek. Kočičí předení totiž neuklidňuje jen lidi, ale i kočky samotné.

S hlasovými projevy souvisí i řeč těla. Tu nejde jednoduše popsat, protože je velmi individuální, znovu ale platí, že zpozornět bychom měli u každé neobvyklé změny. Přestala vaše kočka při hlazení slastně přivírat oči? Vypadá, jako by se nikdy úplně neuvolnila? Snadno se leká či přestala používat složité pohyby ocasu vyjadřující různé emoce? Ztratila zájem o oblíbené hry a hračky? To vše může znamenat, že kočičí duši sevřel smutek.

Smutné či depresivní kočky mají mnohem častěji tendence k projevům strachu či agresivity. Změny chování, kdy se kočka zdá být mnohem častěji podrážděná, nevrlá či přímo otevřeně agresivní, patří mezi velmi výrazné projevy citového strádání. Nemluvě o náhlém rozvinutí bázlivosti, kterou zvíře dříve netrpělo.

Vnímejte změny

Některé projevy jsou méně zřetelné na první pohled a opět je potřeba zopakovat, že je nutné si uvědomovat změny. Kupříkladu je přirozené, že kočky hodně spí – když ale váš mazlíček najednou spí mnohem déle a častěji než dříve, opět se něco děje. Buď ho vyčerpává nějaká nemoc, nebo právě smutek.

To samé platí pro péči o kožíšek. Na první pohled si třeba hned nevšimneme, že kočka o sebe přestává pečovat, i když po čase je to na kožíšku poznat. Ztráta zájmu o sebepéči je ale typickým projevem citové frustrace. Stejně jako nezájem o jídlo, případně o oblíbené pamlsky.

Změny v chování někdy začnou negativně ovlivňovat náš sdílený životní prostor, pak je potřeba postupovat citlivě. Jsme zvyklí kočku vychovávat, pokud má tendence škrábat nábytek nebo znečišťovat byt výkaly a močí. Jestliže se ale tyto projevy náhle objeví u kočky jinak zralé, která se od kotěte takto nechovala, zase je to indikátor nějaké změny emoční pohody.

Protože projevů smutku může být mnoho a individuálně se liší, záleží hodně na chovateli. Měl by svého mazlíčka znát natolik, aby si všiml, že se něco děje. Další díl zodpovědnosti pak leží na snaze tento smutek odbourat. S frustracemi danými špatným zdravotním stavem se svépomocí něco dělá špatně. Smutek přicházející z pocitů osamění a nezájmu něco dělat nejen že můžeme řešit, ale přímo musíme. Svět kočičích emocí je možná složitý – ale je to svět, který s našimi mazlíčky sdílíme.

Zdroje:  Vlastní

Nejnovější články