Načítání obsahu, prosím počkejte

Lidé by se možná od psů mohli učit zdravému stárnutí

27. 3. 2021 – 17:23
0
Lidé by se možná od psů mohli učit zdravému stárnutí Vědci zjišťují, že stárnutí lidí a psů se podobá víc, než se dříve soudilo. Ilustrační snímek | zdroj: Pixabay

To, že mají na lidi domácí mazlíčci pozitivní vliv, by podepsali snad všichni spokojení chovatelé. Snižováním stresu mohou náš život dokonce prodlužovat. Nový vědecký projekt ale naznačuje, že psi by mohli mít i další nepřímý vliv na kvalitu života. S trochou nadsázky můžeme říci, že lidé by se možná od psů mohli učit „zdravému“ stáří.

Ještě před asi třiceti lety se mělo vesměs za to, že nemá moc smysl studovat psy co do biologických pochodů pro srovnání s lidmi. Jde přeci o „umělý“ druh, který člověk zformoval domestikací a navíc o psovitou šelmu, která je nám druhově velmi vzdálená. Lépe se pracuje například s laboratorními myšmi, které poskytnou obecný rámec tělesných procesů – například stárnutí buněk. Nic ale nemůže být vzdálenější pravdě. Přirozeným biotopem psů je už po tisíciletí lidská civilizace a je to právě život v lidském společenství, které formuje jejich evoluci – tak jako formuje vývoj člověka.

Na konci 20. století tak vědci začali poukazovat na to, že psi spolu s lidmi trpí civilizačními chorobami, které by jim „v divočině“ nehrozily: obezita, deprese, záchvaty úzkosti. To je dobře vidět na procesu stárnutí, který se v některých projevech může u psů podobat tomu lidskému. To proto, že pes stárne po tom, co byl celý život vystaven stejným společenským i environmentálním podmínkám jako člověk.

Výborným příkladem je rozvoj stařecké demence – ta se u psů objevuje ve formě velmi podobné Alzheimerově chorobě. U našich příbuzných primátů je přitom velmi vzácná, u laboratorních myší se nedá vůbec studovat, protože u nich zkrátka neexistuje. Obzvlášť v posledních letech se tak ze psů stalo jedno z nejdůležitějších zvířat v různých výzkumech a vědeckých projektech.

Nemluvíme přitom o pokusech, ale o sledování tělesných pochodů jako takových. Moderní propojená společnost navíc umožňuje zapojit do studií stovky a tisíce dobrovolníků a jejich mazlíčků, což poskytuje mnohem větší vzorek, než laboratorní zvířata.

Dvacet tisíc psů

V nedávné době se tak sešlo hned několik velkých projektů studujících psí stárnutí, respektive sdružující více studií pod jednou střechou. Jeden z největších vedou v rámci celoevropské spolupráce etologové z Univerzity Eötvöse Loránda v Budapešti. Řada dosavadních závěrů tak pochází od nich. Zároveň ale například v USA v roce 2019 začal ještě ambicióznější projekt, který chce stárnoucí psy sledovat celých deset let.

Maďarští vědci sbírali v rámci projektu EVOLOR data celoevropsky o 20 tisících psech. Zároveň dělali dílčí studie týkající se konkrétních otázek. Tak například několik let sledovali změny chování a psychiky na vzorku 217 border kolií.

Závěry překvapivě korelovaly se změnami, které jsou při stárnutí patrné u lidí. Vlastnosti, které byly označené za stálé (tedy součást psí osobnosti), se s věkem měnily jen málo. Například psi, u kterých evidovali jejich majitelé, že byli už jako štěňata velmi aktivní, si vyšší životní energii drželi i po celou dobu experimentu, kdy se jejich střední věk pomalu překlápěl směrem ke stáří.

Přiběhnou, ale musí mít důvod

Zároveň ale existuje skupina vlastností, které se s věkem mění u psů velmi podobně jako u lidí. Například zvědavost: zatímco mladí pejsci nadšeně zkoumají každý nový podnět, u většiny stárnoucích a starých bylo vidět pokles zájmu o novinky a řešení úkolů, za to více vyhledávali známé a stabilní prostředí, návyky, procházky a podobně.

Často se také u starých psů opakoval trochu vtipný povahový rys – na přivolání někteří z nich už skoro nereagovali nebo jen minimálně. Jakmile ale slyšeli jídlo, přiběhli okamžitě. Zároveň ale pořád dávali pánovi najevo svou náklonnost a přátelství. Jen už neměli takovou potřebu za každou cenu a okamžitě splnit příkazy a volání, ačkoliv - podle reakce na jídlo – vnímali velmi dobře. Z hlediska psychologického tak jako by psí mozek procházel podobným vývojem, jako ten lidský.

Vědci se ale pohybovali i na úrovni genů a molekulární biologie. Při tom mohli sledovat změny genů i na mozku a popsat, kterak se psi a jejich kognitivní schopnosti s věkem mění. Výsledky jsou zatím předběžné a bude z nich vycházet ještě řada vědeckých studií. Podle autorů výzkumu ale opakovaně narážely na vzorce shodné se znalostmi o lidském stárnutí.

Zdravější stárnutí

Kupříkladu u psů, kteří měli prokazatelně celý život dostatek pohybu a spánku spolu s kvalitní stravou, postupovala degenerace mozkových buněk pozvolněji než u těch, kterým něco z toho chybělo. Také staří psi, kteří si udržovali aktivitu a zájem o podněty do vysokého věku, stárli „zdravěji“ – bez většího výskytu neurodegenerativních onemocnění a rychlého odcházení rozumových schopností.

Samozřejmě jde o statistiky. Vždycky je malá šance, že navzdory zdravému životu a aktivnímu stáří začne tvor – člověk či pes – chřadnout rychleji, než bychom si přáli. Jisté potvrzení alespoň vyšší pravděpodobnosti na zdravé stáří se ale u psů sledovat dalo.

Ještě dodejme, že se vědci dotkli i otázek dlouhověkosti, to si ale vyžádá ještě rozsáhlý další výzkum. Měli totiž možnost geneticky prozkoumat dvojici „metuzalémských psů“, jak jim říkali – tedy těch, kteří se dožili 22 a 27 let. To je mnohem více, než průměrný věk 10–13 roků. Ukázalo se, že tito staříci měli v genomu na 80 tisíc nových mutací oproti ostatním běžně stárnoucím psům. Žádný velký závěr toto zjištění nenabízí, naznačuje ale, že průzkum podobných genových změn může odhalit i tajemství dlouhověkosti.

Podobných výzkumů běží paralelně několik a i zatím publikované výsledky od různých týmů jsou jenom kamínky větší mozaiky. Pointa je ale v tom, že se víc a víc ukazuje, že psi – díky našemu unikátnímu, mnoho tisíciletí trvajícímu partnerství – nám toho mohou o nás a našem stáří říci mnohem víc, než se dříve soudilo. A neděláme to jen sobecky pro sebe, závěry řešící mechanismy rozvoje stařecké demence totiž mohou pomoci k poklidnému stáří nejen lidem, ale i našim psům. Koneckonců jsou psi naši nejlepší přátelé, a tak lze různé studie stárnutí lidí i psů shrnout: jsme v tom spolu.

Zdroje:  Vlastní

Nejnovější články