Načítání obsahu, prosím počkejte
Sup himálajský

Sup himálajský

Latinský název:
Gyps himalayensis
Délka:
116-150 cm
Hmotnost:
8-12 kg
Rozpětí křídel:
280-310 cm
Stav ohrožení:
Neohrožen

Charakteristika:

Sup himálajský je jedním ze sedmi druhů supů patřících do rodu Gyps. Pro všechny zástupce tohoto rodu je typický dlouhý krk, který se zdá být holý, ale je porostlý jemným prachovým peřím. Absence dlouhých per na krku jim dovoluje dosahovat hluboko dovnitř těl zdechlin, aniž by se příliš znečistili. Pro supa himálajského je navíc typický i nápadný límec z bílých per. Nohy supů jsou relativně slabé a tupé drápy pomáhají supům jen při chůzi, nikoliv při lovu kořisti. Další zvláštností je přizpůsobení k dokonalému plachtění, při kterém vyhledávají potravu. I proto mají společně s kondory ze všech dravců nejdelší křídla. Nejdůležitějším smyslem je vynikající zrak.

Způsob života:

Sup obývá horské oblasti. Své nocoviště ptáci opouštějí zrána, jakmile se vzduch prohřeje natolik, aby se vytvořily stoupavé vzdušné proudy. Prakticky celý den pak tráví ve vzduchu, kde z výšky hledají potravu. Po západu slunce se slétají zpět na svá nocoviště.

Způsob obživy:

I když patří stejně jako ostatní supi mezi dravce, živí se výhradně mršinami. Jen ojediněle si zpestří jídelníček mláďaty nebo zesláblými menšími zvířaty, ale jeho hlavní potravou jsou zdechliny velkých savců. Pro tento druh je typické, že se u mršin vyskytuje pouze v menších počtech.

Rozmnožování:

Délka inkubace: 50 dní Počet vajec: 1 Své hnízdo si staví na skalních římsách nebo ve výklencích, většinou shora krytých přečnívajícím skalním výběžkem. Při sezení na jediném vejci se střídají oba partneři. Své slepé a holé mládě pak rodiče krmí vyvrženými kousky natráveného masa.

Ochrana druhu:

Tento druh zatím nepatří mezi příliš ohrožené, nicméně stejně jako u ostatních příbuzných i u něj se začíná projevovat pokles početnosti. Na vině je především používání veterinárního léku diclofenac u hovězího dobytka. U supů, kteří pozřou maso uhynulého zvířete léčeného tímto preparátem, totiž během několika dnů dochází k selhání ledvin a následnému úhynu.

Zajímavosti:

- Ve vysokých nadmořských výškách Himálají tito supi často sledují karavany a také stáda domestikovaných zvířat. - Za deště nebo v husté mlze zůstávají raději na svém nocovišti. Za takovýchto podmínek by se jim obtížně létalo.


Zdroje:  Wikipedie