Načítání obsahu, prosím počkejte
Kulík říční

Kulík říční

Latinský název:
Charadrius dubius
Délka:
14-17 cm
Hmotnost:
25-55 g
Délka života:
4 r
Rozpětí křídel:
42-48 cm

Kulík říční (Charadrius dubius) je malý druh bahňáka z čeledi kulíkovitých (Charadriidae).

Popis

Dorůstá 14-17 cm, v rozpětí křídel měří 42-48 cm a váží 25-55 g. Dospělí ptáci mají hnědý hřbet a temeno, tmavé letky, světlou spodinu těla a černý pruh na krku a na čele. Výrazný je též žlutý kroužek kolem tmavého oka. Končetiny má růžovo-hnědé a krátký zobák černý. Obě pohlaví se zbarvením nijak neliší, mladí ptáci jsou pak celkově světlejší s vpředu přerušeným pruhem na krku. V porovnáním s velmi podobným kulíkem písečným (Charadrius hiaticula) je kulík říční o něco menší a štíhlejší. Kulík písečný se dále liší také převážně oranžovým zobákem a výrazným bílým pruhem na křídlech patrným v letu. Nejčastěji se ozývá klesavým „piu“ nebo svižným „pri“ ( nahrávka s hlasem).

Rozšíření

Hnízdí téměř v celé Evropě, s výjimkou severních oblastí Skandinávie, Velké Británie a Islandu, dále také v severní Africe a na rozsáhlém území Asie. V rozmezí od listopadu do února táhne na zimoviště do Afriky, konkrétně jak do její severní, tak subsaharské části, včetně pobřeží západní Afriky, Zaire, Tanzanie a Keni. Zpět ve střední Evropě se pak začíná objevovat již v druhé polovině března. Žije na bahnitých, písečných i štěrkovitých březích mělkých vod (rybníků, jezer, pískoven aj.). V České republice hnízdí až po 850 m n. m.

Chování

Na zemi rychle cupitá, náhle se zastavuje. Let je rychlý, přímý. Během hnízdění je teritoriální, při tazích, které podniká v noci, se však často zdržuje v menších hejnech. Živí se především červy, pavouky, hmyzem, jeho larvamy a měkkýši. Kořist často sbírá i z vodní hladiny. Hnízdí 1x až 2x ročně od dubna do srpna. Hnízdo je jednoduchý důlek v zemi na otevřeném terénu, případně v nízké vegetaci, vždy nedaleko vody. Během námluv samec hloubí hnízd víc, z nichž si pak samice sama jedno vybírá. V jedné snůšce jsou nejčastěji 4 29,8 x 22,2 mm velká vejce. Jejich zbarvení, které bývá bílé až šedé s drobným tmavým skvrněním, má maskovací účel. Inkubace trvá 24-25 dnů a podílí se na ní oba rodiče. V případě, že se mláďata cítí ohrožena, se tisknou k zemi a spoléhají tak na své ochranné zbarvení. Při jejich ohrožení také často předstírá jeden z rodičů zranění křídla a snaží se tak predátora odlákat do bezpečné vzdálenosti. Ve volné přírodě se dožívá průměrně 4 let.

Početnost

Evropská populace druhu byla na počátku 21. století odhadována na 110-240 tisíc párů. V počtu větším jak 5 000 párů přitom hnízdí na území Ruska (konkrétně v jeho evropské části), Běloruska, Ukrajiny, Francie a Německa. Jen středoevropská populace je pak odhadována na 13 000-19 000 párů, z čehož na území České republice hnízdí 700-1400 párů. Jeho populační trend je na našem území stabilní.

Poddruhy

- Charadrius dubius curonicus - většina Eurasie, severní Afrika. - Charadrius dubius jerdoni - Indie a jihovýchodní Asie. - Charadrius dubius dubius - Filipíny jižně po Novou Guineu a Bismarckovo souostroví.


Zdroje:  Wikipedie