Načítání obsahu, prosím počkejte
Kulík písečný

Kulík písečný

Latinský název:
Charadrius hiaticula
Délka:
18-20 cm
Hmotnost:
50-70 g
Rozpětí křídel:
35-41 cm

Kulík písečný (Charadrius hiaticula) je malý, široce rozšířený zástupce čeledi kulíkovitých.

Popis

Je velký přibližně jako křepelka, dorůstá 18 - 20 cm, váží 50 - 70 g a v rozpětí křídel měří 35 - 41 cm. Má tělo podsaditého tvaru, delší končetiny, krátký zašpičatělý zobák a poměrně nápadné zbarvení. Má šedohnědý hřbet, křídla a temeno, bílé břicho, oranžové končetiny, tmavý pruh přes oko a prsa, bílé čelo a oranžovočervený zobák s černou špičkou. Je o něco větší než velmi podobný kulík říční, který postrádá tmavé zbarvení na špičce zobáku a má výraznější tenký žlutý proužek kolem oka. Obě pohlaví se zbarvením neliší, mladí ptáci mají jednotvárnější zbarvení a od dospělců je můžeme snadno rozeznat podle světle hnědého, často neúplného pruhu na prsou a šedožlutě zbarvených končetin.

Rozšíření

Kulík písečný je rozšířený a početně zastoupený druh, jehož populace čítá zhruba 410 - 540 000 jedinců. Hnízdí především při severním pobřeží evropského a asijského kontinentu, v Grónsku a v severovýchodní Kanadě. Je částečně tažný, evropští ptáci své hnízdiště opouští v rozmezí mezi srpnem až zářím a migrují směrem na jih až po jižní pobřeží vzdáleného afrického kontinentu. Pravidelně, ale nepočetně protahuje také přes Českou republiku, ojediněle na našem území i zahnízdí.

Ekologie

Zdržuje se jednotlivě, často bývá zaznamenáván v přítomnosti jiných druhů bahňáků. Potravu vyhledává obvykle na bahnitých a písčitých březích vod, požírá především malý hmyz, korýše a červy. Ozývá se charakteristickým dvojslabičným „tuip“. Kulík písčitý hnízdí na zemi na písčitém nebo bahnitém podkladu. Klade 3 - 5 lehce nažloutlých vajec s tmavým skvrněním, na kterých sedí střídavě oba rodiče přibližně po dobu 23 - 26 dnů. V období hnízdění jsou oba rodiče a nechráněná vejce velmi zranitelná, proto kulík písečný využívá k odlákání predátorů od hnízda vnímavou metodu. V případě, že se k hnízdu přiblíží predátor, jeden z rodičů rychle odběhne od hnízda, hlasitě křičí, předstírá neschopnost letu a pozornost predátora obrátí na sebe. V dostatečné vzdálenosti od hnízda vzletí a o něco později se znovu vrátí k hnízdu.

Poddruhy

V současné době rozeznáváme u kulíka písečného tři poddruhy, které se mezi sebou mírně liší velikostí a zbarvením. Ch. h. hiaticula - hnízdí v rozmezí od západní Evropy až po Skandinávii; částečně tažný, zimuje v jihozápadní Evropě. Největší poddruh. Ch. h. psammodroma - hnízdí na Islandu, Grónsku a v severovýchodní Kanadě; zimuje v západní Africe. Ch. h. tundrae - hnízdí v severní Skandinávii a Asii; zimuje v Africe a v jihozápadní Asii. Nejmenší poddruh.


Zdroje:  Wikipedie