Načítání obsahu, prosím počkejte

bahňáci - Podřád

Bahňáci (Charadrii) je podřád dlouhokřídlích, zahrnující malé (velikosti vrabce) až středně velké ptáky brodivého typu, vázané často na vodu (mokré louky, bažiny…). Jde o velmi rozmanitou skupinu ať už jde o vzhled, nebo o hnízdním prostředí. Mají tenký a dlouhý zobák (kulíci ale ne), někdy ohnutý nahoru (tenkozobec opačný) nebo dolů (koliha velká), který používají k nalezení potravy (drobní živočichové) v zamokřené půdě, písku nebo bahně rybníků. Většina druhů hnízdí na zemi, ale např. vodouš kropenatý na stromech. Mláďata jsou nekrmivá. U druhů, kde se o mladé stará samec, je výraznější pohlavní dimorfismus, samice je pestřejší. Jsou to dobří letci, často výrazně tažní. Většina druhů vyskytující se v České republice je zde pouze na průtahu ze severněji položených hnízdišť, často z oblastí kolem polárního kruhu.

Nadkategorie


Podkategorie