Načítání obsahu, prosím počkejte
Zakrslý králík

Zakrslý králík

Hmotnost:
1-1,5 kg
Stav ohrožení:
Neohrožen

Zakrslý králík je forma králíka domácího, která byla vyšlechtěna v Anglii. Všechna plemena zakrslých králíků jsou vzrůstem menší a hmotností nižší než ostatní domácí králíci. Prvním vyšlechtěným zakrslým králíkem bylo plemeno Hermelín. Z něho pak byla vyšlechtěna další plemena. Standardní zakrslý králík má váhu 1 kg až 1,5 kg. Zakrslí berani jsou mohutnější, váží 1,5 kg až 2 kg. V současnosti existuje velké množství plemen zakrslých králíků a v rámci plemen velké množství barevných kombinací. V České republice patří mezi plemena uznaná jako zakrslá plemena Zakrslý hermelín, Zakrslý barevný, Zakrslý strakáč, Zakrslý rex, Zakrslý liščí, Zakrslý saténový a Zakrslý beran.

Popis zakrslých králíků

- Zakrslý hermelín (He) - Původně byl hermelín albínem, tzn. že měl čistě bílou srst a růžovou duhovku. Tato varianta se značí Heč (hermelín červenooký). V roce 1919 byla v Německu vyšlechtěna nová podoba, bílá barva zůstala na srsti, drápky byly taktéž bez pigmentu, ale duhovka oka byla blankytně modrá s černou zorničkou. Modrooký hermelín se značí jako Hem. - Zakrslý barevný (Z) - Toto plemeno je v podstatě barevný hermelín. Vzniklo kombinací hermelína a druhého barevného plemene. U nás existuje velké množství barevných i kresebných rázů plemen, např. zakrslý divoce zbarvený (Zdiv), krslý začerný (Zč), zakrslý siamský žlutý (ZSiž), zakrslý hototský bílý (ZHb) nebo zakrslý japonský (Zj). - Zakrslý strakáč (Zstr) - Toto plemeno má podle standardů o něco vyšší hmotnost než jiní zakrslí králíci. Ideálně by se měla pohybovat mezi 1,40 kg až 1,60 kg. Strakáči jsou typičtí svojí kresbou. Ta se dělí na kresbu hlavy, kresbu trupu a boční kresbu. Zakrslý strakáč může být v barevném provedení černý (Zstrč), černožlutý (Zstrčž) nebo i modrý (Zstrm). - Zakrslý rex (ZRex) - Toto plemeno je zajímavé svou srstí. U plemen s normální srstí leží chlupy na těle králíka proti sobě. U rexovitých plemen jsou chlupy kratší a jsou kolmo ke kůži. Díky tomu je jejich srst velmi jemná, jakoby plyšová. U zakrslého rexe je délka srsti cca 15 mm. Zakrslý rex může být v těchto barevných provedeních, zakrslý rex bílý červenooký (ZBčoRex), zakrslý rex černý (ZRex), zakrslý rex dalmatinský strakáč v černém, modrém i havanovitém rázu (ZDSčRex, ZDSmRex, ZDShavRex), zakrslý kastorex (ZCa) nebo zakrslý tříslový (ZTčRex). - Zakrslý liščí (ZLi) - Charakteristickým znakem tohoto plemene jsou prodloužené pesíky spadající po bocích králíka. Chlupy mají mít délku 3 cm až 5 cm a nestříhají se. V České republice je nejrozšířenějším rázem zakrslého liščího ráz bílý červenooký (ZLibčo), čili albín. Vidět můžete i ruského černého (ZLiRč) nebo kuního hnědého (ZLiKuh). - Zakrslý saténový (ZSa) - Je nově uznané plemeno. Nejrozšířenějším barevným rázem je ráz červený (ZSačerv). - Zakrslý beran (ZB) - Hmotnost zakrslého berana by měla být mezi 1,5 kg až 2 kg. Tělo berana je spíše kratší, zavalité. Krk je neznatelný a má kratší tlapky. Hlava má být kulatá, s výraznými skráněmi. Typické pro berany jsou jejich uši. Jsou svisle k zemi a při pohledu zepředu mají tvořit jakoby podkovu. Na konci uší mají být znatelné hrbolky, nazývají se korunky. Co se týče barevných rázů, tak u zakrslých beranů najdeme snad všechny existující barevné kombinace.

Králičí smysly

sluch Sluch je pro králíky žijící v přírodě velmi důležitý, hrozící nebezpečí zaznamenají nejčastěji právě sluchem. Díky jejich protaženým uším, které mohou navíc každé jinak otáčet, mohou slyšet zvuky v prostoru odpovídajícím 360°. Zakrslí králíci mají sluch také velmi dobře vyvinutý, dokonce si některé zvuky mohou pamatovat, například zvuk hlasu majitele nebo zvuk sypání krmení. Králíci berani údajně slyší hůře, protože mají uši sklopené k hlavě. zrak Zrak má stejně důležitou roli jako sluch a je také velmi dobrý. Králičí oči mají zvláštní postavení. Jsou nahoře po stranách hlavy a jsou vypouklé. Díky tomuto postavení očí králík vidí kolem dokola. Vidí i nad sebe a dokonce i za sebe. Oči jsou tak bystré, že dokáží zaznamenat i sebemenší pohyb. Jestli králík vidí barevně nebo ne, je sporné, údajně by ale měl být schopen rozlišit mezi červenou a zelenou barvou. čich V čenichu králíka se nachází asi 100 milionů. Nozdry jsou pohyblivé, králík díky tomu větří, kontroluje přísun vzduchu a nasává veškeré okolní pachy. Čich králíci využívají zejména při značkování revíru a při komunikaci mezi členy skupiny. hmat S hmatem je to podobné jako u koček. Hmatové fousky králíci používají při orientaci ve tmě. Zjistí, kudy se protáhnou nebo jestli mají před sebou nějaké překážky. chuť Chuť mají králíci poměrně dobře vyvinutou. Dokáží rozlišit čtyři typy chutí: sladkou, kyselou, hořkou a slanou.


Zdroje:  Wikipedie