Načítání obsahu, prosím počkejte
Varan pustinný

Varan pustinný

Latinský název:
Varanus griseus
Délka:
90-130 cm
Hmotnost:
1-3 kg

Varan pustinný (Varanus griseus) je rod čeledi varanovití

Popis

Pro varany typická stavba těla s dlouhým krkem a dlouhým silným ocasem. Hlava při pohledu shora trojúhelníkovitá, čenich s nosními otvory blízko velkých očí připomíná zobák. Kůže v barvě písku - od šedohnědé po žlutohnědou, na zádech až šest tmavě hnědých skvrn tvořících příčné, sedlovité pruhy, na krku podélné, hlava je světlá s tmavým temenem.

Rozměry

Délka do 130 cm (samice 90-100 cm), hmotnost kolem 3 kg (samice 1-1,8 kg).

Biotop

Písčité nebo kamenité pouště a stepi.

Potrava

především bezobratlí (hmyz, červi], ale také vejce ptáků a jejich mláďata, malí plazi, troufne si i na hady (v severní Africe má jméno „hadí král“).

Chování

Vyhrabává nory nebo jámy, v nichž se ukrývá, velmi rychle běhá, dobře šplhá po stromech. Je velmi agresivní; jako všichni plazi je studenokrevný a potravu hledá jen ráno a večer, dokud jeho pouštní prostředí není příliš horké nebo naopak příliš chladné. Za poledne a v noci se ukrývá v cca 2 m dlouhém podzemním doupěti, které si sám vyhrabal, chráně se tak před extrémními teplotami, ale také před predátory, především ptáky, velkými kočkovitými šelmami a hyenami. V části Asie upadá do několikaměsíčního zimního spánku.

Rozšíření

Od pouští severní Afriky (od Sahary přes Arabský poloostrov, do Přední, jihozápadní a střední Asie (k Pákistánu).

Rozmnožování

Doba páření je květen až červen. Samci o právo pářit se bojují: vzpřímí se, strkají do protivníka předními končetinami a snaží se ho převalit. Tyto boje nejsou smrtelné. Samice dva až tři týdny po páření klade do vyhrabaných jamek v písku cca osm vajec a překryje je pískem; o potomstvo se pak již dále nestará. Mláďata se líhnou po maximálně deseti měsících a žijí až do dosažení pohlavní zralosti ve dvou a půl letech v úkrytu.

Ohrožení a ochrana

Varan pustinný je člověkem pronásledován kvůli svému masu; rovněž jeho vejce jsou vyhrabávána ke konzumaci. Obzvláště je však decimován lovem kvůli své kůži, používané k výrobě luxusních kabelek, obuvi a opasků. Kvůli tomuto masovému lovu byl druh zařazen do Přílohy I Úmluvy o mezinárodním obchodu s ohroženými druhy volně žijících živočichů a rostlin (CITES). Obchod s mrtvými i živými exempláři stejně jako s výrobky z nich je ve všech státech, které uznaly konvenci, zakázán.

Zajímavost

Již Hérodotos zmiňuje “pozemního krokodýla" na území libyjských nomádů.


Zdroje:  Wikipedie