Načítání obsahu, prosím počkejte

Proč psi naklánějí hlavu, když nás poslouchají

1. 5. 2020 – 13:33
0
Proč psi naklánějí hlavu, když nás poslouchají Naklánění hlavy při poslouchání je roztomilé, má však zřejmě i nějaký účel | zdroj: Pixabay

Když na psy mluvíte, občas naklánějí hlavu na stranu. Vypadá to, jako by vám rozuměli, přemýšleli o vašich slovech a snažili se nastražit uši. Je tomu skutečně tak?

Nastraží uši, pozvednou obočí a zatváří se, jako by vám z úst odezírali každé slovo. Ve skutečnosti se ale dosud přesně neví, co za roztomilým gestem stojí. Existuje pouze množství vědeckých dohadů.

Jedním z nich je, že se díky naklonění hlavy lépe "začtou" do našich emocí a pomocí upřeného pohledu se v nás snaží vyvolat pozitivní odezvu, což díky roztomilosti většinou znamená úsměv, případně třeba povolení pamlsku. Jiná teorie zase říká, že pomocí pohybu hlavy, a s ním spojenou polohou uší, mohou lépe poznat, odkud k nim přichází zvuk a lépe ho rozpoznat. Něco na tom může být, protože hlavu častěji naklánějí psi s delšími čumáky.

Část teorií je podložena i seriózními vědeckými studiemi. Jedna taková vznikla na Univerzitě v Sussexu pod vedením doktorandky psychologie Victorie Ratcliffové, která zkoumala, jak psi reagují na lidskou řeč.

Vědci na 250 psech různých ras zjišťovali, co se jim děje v hlavě, když lidé mluví. Pouštěli jim ze dvou reproduktorů umístěných na protilehlých stranách místnosti několik frází namluvených jejich páníčkem. Nejdříve je nechali v původním znění, včetně emočního zabarvení. Poté tu samou frázi počítačově pozměnili - odstranili emoční stopu a zároveň upravili zvuk, aby hlas nebyl poznat. Vznikla tak zcela neutrální, bez emocí vyslovená věta.

Stejně jako lidé, zpracovávají psi zvuk přicházející zprava levou hemisférou, a naopak. Takže když pes při poslouchání natočil hlavu doprava, naznačuje to, že ho sdělení zpracovávala primárně levá hemisféra. A naopak.

A výsledek? Když psi slyšeli zvuk bez emocí, otáčeli hlavu doprava – zpracovávala ho levá hemisféra, která u lidí zpracovává jazyk. Když naopak sdělení emoce obsahovalo, nakláněli hlavu doleva, což naznačuje, že ho zpracovávali hlavně pravou – stejně jako u lidí – emoční hemisférou. Když slyšeli jen běžný šum, hlavu nenakláněli.

Sice to zcela nevysvětluje, proč psi hlavy naklánějí, ale výsledky naznačují, že mají samostatná centra pro zpracování slov a emocí. Takže nám vlastně rozumí... 

 

Zdroje:  Vlastní , Magazín LiveScience

Nejnovější články