Načítání obsahu, prosím počkejte

13 projevů šťastného psa

20. 1. 2024 – 18:41
0
13 projevů šťastného psa Ilustrační snímek | zdroj: Pixabay

Podle odborníků mají psi emoční kapacitu srovnatelnou s malými dětmi, dobře tedy znají radost, strach či vztek. Podobně jako batolata ale nedovedou své emoce vyjádřit slovy, a tak jim zbývá řeč těla a chování. Na člověku už pak je najít tu správnou míru citlivosti, aby svému mazlíčkovi co nejlépe rozuměl. Poznat šťastného psa se zdá být snadné – a často to tak skutečně je. Pocit štěstí ale může mít i jemnější projevy, a tak je dobré si někdy připomenout, čím vším dává své pozitivní emoce pes najevo.

Psi opravdu dovedou dát najevo lásku, náklonnost či radost velmi důrazně. Ostatně, jejich bezprostřednost v těchto věcech je jedním z hlavních důvodů, proč je lidé tak milují. Některé z níže uvedených projevů zná každý chovatel, neboť jde o projev okamžitého a silného pocitu štěstí. Obecné pozitivní naladění a pocit šťastného života se ale nemusí vždy ukazovat tak bouřlivě. Koneckonců, i emotivnost psů se liší podobně jako u lidí s věkem a podle individuálních nastavení. Podle čeho tedy poznáme, že je náš nejlepší přítel skutečné šťastným a spokojeným tvorem? 

1) Uvolněné uši 

Tvary psích uší se velmi liší podle plemen, u některých z nich proto nemusí být toto gesto tak patrné. Obecně ale platí, že uši šťastného psa jsou uvolněné a ve „volné“ poloze. Napnuté směrem vpřed ještě nemusí znamenat, že se pes necítí dobře, ale v danou chvíli svou pozornost směřuje na něco konkrétního. Naopak uši výrazně napjaté či stažené dozadu značí strach, nervozitu či opatrnost. 

2) Jemný pohled 

Takový popis zní trochu vágně, ale v podstatě lze říci, že když je pes šťastný, má ve tváři typicky „měkký“ výraz. Svaly jsou uvolněné, zvíře často mrká a oči jsou sice otevřené, ale ne rozšířené. Kontrast obzvlášť vynikne u psa agresivního, kterému při štěkání rysy znatelně ztvrdnou či u bojácného s očima rozšířenýma a napjatýma. 

3) Šťastný výraz tváře 

Tento bod souvisí s předchozím – šťastní psi často vypadají, jako by se usmívali. Ústa nejsou zaťatá, některým se dokonce lehce zvedají koutky. S uvolněností a pocitem spokojenosti nakonec souvisí i vyplazený jazyk. I když jsou vidět zuby, podvědomě cítíme, že to není gesto agresivity. Naši čtenáři už možná vědí, že vědci opakovaně potvrzují, že psi aktivně používají mimické svalstvo. Jejich výrazivo se také za tisíce let společné evoluce přizpůsobilo lidem. Pokud máme pocit, že se na nás pes spokojeně směje, je to nejspíš opravdu tak. 

4) Uvolněné tělo a vrtící se oháňka 

Jak vyznívá už z předchozích bodů, pes, který se cítí šťastný, vyzařuje uvolněnost. I oháňka bývá uvolněně svěšená nebo se – jak je dobře známo – vrtí. Takové šťastné vrtění ale jako by se šířilo do celého těla, které se při chůzi zvláštně veselým způsobem pohupuje. Obzvlášť je to vidět na psích pohybech, když si mazlíček lehne na záda a vrtěním dává najevo, že se chce mazlit. Můžeme se setkat i s velmi frenetickým vrtěním ocasu, tam se ale pohybujeme na hraně jisté přehnané zaujatosti či hyperaktivity.  

5) Veselý tanec 

Pohupováním těla od předních pacek až po vrtící se boky dává pes najevo, že má radost ze známého člověka či jiného psa. Jde o zvláštní druh tanečního kroku, který zná každý člověk, kterého jeho šťastný pes vítá při příchodu domů. 

6) Hravé úklony 

Jde opět o gesto, které chovatelé psů dobře znají. Pes se hravě uklání, hlavu sklání dolů, a přitom vystrkuje zadek. Z takové pozice pak vesele vyskakuje a dává hlavou jasně najevo, že je mu s námi dobře a hlavně, že si chce hrát. 

7) Šťastné štěkání 

Štěkot je univerzální nástroj, který se v různých podobách pojí snad se všemi možnými emocemi. Člověk žijící se psem se velmi brzy naučí rozpoznávat veselý hlas, který zní jinak než ten varovný. Obecně lze asi říci, že šťastné štěkání má vyšší tón a není tak naléhavé a vytrvalé, jako je tomu třeba při zahánění vetřelce. Pro správné posouzení, co nám pes štěkáním říká, je vždycky potřeba vzít v potaz ostatní řeč těla. 

8) Vítané procházky a hry 

Cítí-li se pes v životě šťastný, promítá to do všech aspektů běžného dne. Těší se na společné procházky, je při nich aktivní a hravý, a stejně tak je na něm poznat, jak moc si užívá hry se svým člověkem. O to víc je varováním, pokud zvíře zájem o společné aktivity ztratí – dává tím najevo, že je něco v nepořádku zdravotně či psychicky. 

9) Dobrá chuť k jídlu 

Spokojení a šťastní psi mají zdravou chuť k jídlu. Proto odborníci upozorňují, že ztráta apetitu je prvním varovným příznakem nějakých obtíží. 

10) Vydatný spánek 

Zdraví, šťastní psi si užívají jak aktivity, tak chvíle odpočinku. Když se řekne „zvířecí spáč“, vybavíme si většinou kočku – ale i u psa je normální, pokud v souhrnu stráví spánkem až 16 hodin denně. Psi trpící nespavostí mohou bojovat s nemocí či stresem. 

11) Dobré chování 

Spokojení psi obvykle nemají destruktivní či agresivní sklony. Samozřejmě, vždy záleží na kontextu – například žvýkání kde čeho je přirozené chování. Pes to ale dělá hlavně ze zvědavosti a jde poznat, kdy přirozené projevy překročí zdravou mez. Obsesivní demolování nábytku a vybavení bytu bývá projevem nudy a stresu. Velmi často se pojí se separační úzkostí, kdy pes špatně snáší chvíle samoty. 

12) Chuť se přátelit 

Jak moc je zvíře společenské, je i u psů otázka individuálních preferencí. Obecně ale platí, že psi jsou tvorové sociální a přátelští. Spokojení psi nemají důvod při procházkách reagovat na cizí zvířata či lidi agresivně a podrážděně. Samozřejmě existují různé situace, které vždy musíme posuzovat komplexně. Pes nemá povinnost být na všechny milý, obzvlášť pokud mu někdo cizí vstupuje nevítaně do osobního prostoru či teritoria. Vyloženě asociální sklony ale mohou opět naznačovat, že zvíře má nějaké neviděné problémy. 

13) Chuť se mazlit 

Tento bod souvisí s předchozím. Platí, že pes má právo na soukromí a jisté rozhodování o sobě. Řeč je o známém pravidlu „bez dovolení se nemazlím s cizím psem“. Psi jsou ale veskrze kontaktní tvorové, a tak by si ti šťastní a spokojení měli mazlení užívat. Rozhodně to platí pro fyzicky kontakt se svým člověkem – pokud trvá delší dobu stav, kdy se ani od vlastního člověka nechce pes nechat pohladit, je dobré opět zpozornět. 

Chceme-li mít šťastného psa, musíme pečovat o jeho fyzické i emoční potřeby a také se snažit těmto potřebám porozumět. Zodpovědný chovatel by tak měl dbát, aby jeho mazlíček měl zdravou a vyváženou stravu odpovídající věku. Měl by mu poskytovat dostatek podnětů a stimulací, a to nejen v podobě hraček, ale hlavně společných chvil. Pes by také měl mít vždy dostatek pohybu odpovídající jeho zdravotnímu stavu a věku. A hlavně, vztah člověka a psa je fyzický, kontaktní a citový – projevů lásky a radosti ze psího přátelství, které psi dobře vnímají, není nikdy dost.

Zdroje:  Vlastní , thesprucepets.com

Nejnovější články