Načítání obsahu, prosím počkejte
Vrána americká

Vrána americká

Latinský název:
Corvus brachyrhynchos
Délka:
40-50 cm

Vrána americká (Corvus brachyrhynchos) je velký druh pěvce z čeledi krkavcovitých (Corvidae).

Popis

Vrána americká je výrazný, černě zbarvený pták. Dorůstá délky 40-50 cm, z které celých 40 % zaujímá ocas. Křídlo je dlouhé asi 27-34 cm a zobák průměrně 5 cm. Nejčastěji se ozývá krátkým, hlasitým, rychlým „káách-káách-káách“ (viz zvuk ukázka).

Rozšíření

Je rozšířená na značném území Severní Ameriky, a to v rozmezí od pobřeží Tichého oceánu až po pobřeží Atlantského oceánu a od Kanady až po severní Mexiko. Vyskytuje se přitom v celé řadě prostředí, od zemědělské půdy, parků a otevřených lesů až po centra velkých měst; zcela chybí pouze v deštných lesích a tundrách, kde její roli nahrazuje krkavec velký (C. corax). Na většině svého areálu rozšíření je stálá, ačkoli někteří kanadští ptáci na zimu migrují.

Potrava

Je všežravá. Požírá bezobratlé, mršiny, odpadky, semena či ptačí vejce a mláďata. Dokáží však ulovit i menšího savce, jako je např. žába nebo myš. V zimě a na podzim v její potravě hrají velkou roli zejména ořechy a žaludy. Občas navštěvuje i ptačí krmítka. Náleží také k několika málo ptačím druhům, u kterých bylo při získávání potravy pozorováno používání nástrojů.

Hnízdění

Je monogamní. Mláďata z předchozího hnízdního období přitom obvykle zůstávají se svým rodiči a pomáhají jim s péčí o nové potomstvo. Pohlavně dospívá ve věku 2 let. Začíná hnízdit brzy, někdy již na začátku dubna. Hnízdo z větví buduje na stromech, přednostně na dubech, zřídkakdy zahnízdí i v hustých keřích a méně častěji i na zemi. V jedné snůšce bývá 3-6 vajec, na kterých sedí pouze samice po dobu 18 dnů. Mláďata pak hnízdo opouští asi po 35 dnech.


Zdroje:  Wikipedie