Načítání obsahu, prosím počkejte
Kavka obecná

Kavka obecná

Latinský název:
Corvus monedula
Délka:
34-39 cm
Hmotnost:
220-270 g
Rozpětí křídel:
67-74 cm

Kavka obecná (Corvus monedula) je středně velký druh pěvce z čeledi krkavcovitých (Corvidae).

Popis

Kavka obecná je druhým nejmenším druhem rodu Corvus. Dorůstá délky 34-39 cm a v rozpětí křídel měří 67-74 cm. Hmotnost u dospělých jedinců se pohybuje mezi 220-270 g. Obě pohlaví jsou převážně černá nebo šedočerná se světle šedým týlem. Dospělí ptáci mají jako jediní zástupci rodu Corvus žijících mimo australský kontinent také stříbřitě bílé oči, které jsou u mladých ptáků zbarveny světle modře (stejně jako u dospělců pak kolem jednoho roku života). Kavka je hlučný pták. Nejčastěji se ozývá výrazným „kjá“, „kjak“ nebo „ťa“.

Rozšíření

Areál rozšíření kavky obecné sahá od severozápadní Afriky a Španělska přes celou Evropu, kde zcela chybí pouze v severní části Skandinávie, až po východní Himaláje a jezero Bajkal v Asii. V 80. letech 20. století se díky lodní dopravě dostala až na severozápad Severní Ameriky, několikrát byla zaznamenána také v Kanadě, na Faerských ostrovech, Gibraltaru, Islandu a v Mauritánii. V Evropě je její početnost odhadována na 5,2-15 milionů párů. Je převážně stálá, severní a východní populace jsou však více tažné. V České republice, kde je zvláště chráněná jako silně ohrožený druh, se vyskytuje po celý rok, nejhojněji však v létě, kdy zde hnízdí v počtu 10-20 tisíc párů, a to po 1000 m n. m. Na našem území byl u její populace v posledních letech zaznamenán mírně klesající trend.

Ekologie

Kavka obecná žije v zalesněných stepích, lesích, kulturní krajině, na pastvinách, ve městech i pobřežní oblastech. Je velmi společenská a v hejnech, která bývají nejpočetnější během zimního období a na společných hřadovištích, se zdržuje po většinu roku, většinou i během hnízdního období. Často je k vidění i ve společnosti vran nebo havranů. Je všežravá a v létě požírá zejména malé bezobratlé živočichy žijící na zemi, včetně hmyzu, pavouků nebo plžů. Živí se též mršinami. Z rostlinné složky u ní převládají obilná zrna, semena, žaludy a ovoce. Je monogamní, páry přitom vytváří většinou na celý život. Svému hnízdišti bývá věrná. Hnízdo vystlané chlupy, hadry, kůrou, zeminou nebo jinými měkčími materiály staví společně samec se samicí nejčastěji v dutinách stromů, na útesech, v budovách a výjimečně i na jehličnatých stromech. V jedné snůšce je 4-5 hladkých, lesklých, světlých, 35,1 x 25,1 mm velkých vajec s tmavým skvrněním, na kterých sedí samotná samice 17-18 dní. Mláďata, která krmí oba rodiče, hnízdo opouští po 28-35 dnech. Zatím nejvyšší zaznamenaný věk u volně žijícího jedince činí 20 let a 4 měsíce.

Taxonomie

Kavku obecnou popsal švédský přírodovědec Carl Linné v roce 1758 v knize Systema naturae pod názvem Corvus monedula. Její druhové jméno (monedula) je přitom latinský název pro kavku.

Pták roku

V roce 2001 byla Českou společností ornitologickou vybrána za Ptáka roku.


Zdroje:  Wikipedie