Načítání obsahu, prosím počkejte
Včela skalní

Včela skalní

Latinský název:
Apis laboriosa

Včela skalní (Apis laboriosa) je vysokohorským druhem včely. Vyskytuje se pouze v Himálaji v pásmu od 1200 do 4000 m n. m. Z hlediska taxonomie není odborná veřejnost zcela zajedno, zda jde o samostatný druh. Někdy je tato včela považována za poddruh včely obrovské pod názvem Apis dorsata laboriosa. V české literatuře nebylo dosud (2004) o ní pojednáno. Autor zdroje Ing. Přidal navrhuje pro Apis laboriosa český název včela skalní, jednak podle charakteru prostředí, v němž se vyskytuje, jednak s přihlédnutím k přijatému polskému ekvivalentu pszczoła skalista.


Zdroje:  Wikipedie