Načítání obsahu, prosím počkejte
Labuť malá

Labuť malá

Latinský název:
Cygnus columbianus

Labuť malá (Cygnus columbianus) je malý druh labutě, ptáka z řádu vrubozobých. Podobá se labuti zpěvné, jediným výrazným rozdílem je tvar žluté skvrny u ozobí. U labutě malé je rozsah žluté menší než plocha černého zbarvení zobáku, směrem dopředu končí tupě až zaokrouhleně, nedosahuje k nozdrám (platí pro evropský poddruh bewickii, americký poddruh columbianus má jen malou žlutou skvrnku před okem). Jiné rozdíly, jako relativně kratší krk, jsou mnohem méně výrazné a u jednotlivých ptáků obtížně posouditelné. Mladí ptáci jsou šedohnědí. Hnízdí daleko na severovýchodě v tundře u Severního ledového oceánu, zimuje v severozápadní Evropě. Vzácně zaletuje také do České republiky, kde byla dosud zaznamenána 21×, včetně hejna 20 ex. v únoru 2001 na rybníce u Šumvaldu.

Taxonomie

Labuť malá v užším pojetí (Cygnus bewickii) bývala oddělována od severoamerické labutě malé (C. columbianus) jako samostatný druh. Oba poddruhy jsou odlišitelné na základě rozsahu žluté barvy na zobáku; někteří autoři upozorňují na existenci přechodných typů. V současné době došlo k rozšíření areálu obou poddruhů, které nyní hnízdí sympatricky v severovýchodní Sibiři. V tomto místě bylo zaznamenáno vzájemné křížení a smíšené páry již v 70. letech 20. století, jejich zastoupení v populaci není známé. Na základě současných znalostí je rozdělení druhu na dva samostatné považováno za nepodložené.


Zdroje:  Wikipedie