Načítání obsahu, prosím počkejte
Labuť černá

Labuť černá

Latinský název:
Cygnus atratus
Hmotnost:
6-9 kg
Délka života:
10-15 r
Rozpětí křídel:
1,6-2 m

Labuť černá (Cygnus atratus) je druh australské labutě.

Popis

Nezaměnitelný, 1,1 - 1,4 m velký pták s rozpětím křídel 1,6 - 2 m a hmotností mezi 6 - 9 kg. Stejně jako ostatní labutě má mohutné tělo, krátký ocas a končetiny a velmi dlouhý, mírně ve tvaru písmena S prohnutý krk, který má vůbec nejdelší ze všech druhů labutí. Je celá černá s bílými letkami, které jsou nápadné zvláště za letu, a červeným zobákem s příčným bílým pruhem. Obě pohlaví jsou si velmi podobná, samci bývají pouze o něco větší. Mladí ptáci jsou hnědošedí.

Rozšíření

Labuť černá žije na sladkých, poloslaných a slaných jezerech, řekách s hustě zarostlými břehy, zaplavených pastvinách a v bažinách na území jihozápadní a východní Austrálie a na přilehlých ostrovech. V minulosti se početně vyskytovala i na Novém Zélandě, kde byla však již vyhubena. V roce 1864 se na Nový Zéland znovu dostala jako ozdobný pták chovaný na parkových jezírcích a postupem času zde vytvořili jedinci, kteří z těchto chovů ulétli, několik menších populací žijících na vnitrozemních jezerech. Podobným způsobem vznikly volně žijící menší populace i jinde ve světě včetně České republiky, kde se zřídka na větších vodních plochách objevuje několik jedinců. Není tažná, ale v závilosti na dostupnosti potravy přelétává. Globální populace druhu je odhadována na 300 000 - 500 000 jedinců, kteří žijí na značně rozsáhlé ploše - 1 - 10 000 000 km2.

Ekologie

Žije v trvalých párech (pouze v 6 % případů se stává, že se páry rozpadají). Plave s mírně nebo obloukovitě prohlým krkem. Při vyrušení a obraně teritoria vydává syčivé zvuky a mává křídly. V letu a klidné poloze u ní můžeme také často zaslechnout výrazný a daleko slyšitelný hlas. Živí se zejména vodními rostlinami, které z vodního dna získává pomocí nápadně dlouhého krku. Občas požírá i rostliny rostoucí na souši. Mláďata labutě černé v prachovém peří.Labuť černá hnízdí obvykle v od února do září, občas i v početných koloniích. Rozměrné, v průměru 1 - 1,5 m velké a až 1 m vysoké hnízdo, které tvoří velká hromada rákosů a travin umístěná v mělké vodě nebo na ostrůvcích, využívá několik let po sobě a dle potřeby jej upravuje nebo rozšiřuje. Ročně klade 4 - 8 zelenobílých vajec, na kterých sedí oba rodiče po dobu 35 - 40 dní. Krátce po vylíhnutí se mláďata ve větších hloubkách občas vozí na hřbetech rodičů, v jejich blízkosti zůstávají do doby, než se zbaví prachového peří - tedy asi po dobu 6 měsíců. Ve volné přírodě se dožívá průměrně 10 - 15 let.

Poddruhy

U labutě černé rozeznáváme celkem 2 poddruhy: labuť černou australskou (C. a. atratus) a labuť obecnou novozélandskou (C. a. sumnerensis), která je v současné době již vyhynulá.

Zajímavosti

Labuť černá se v minulosti často objevovala v i Západní Austrálie.

Kam do Zoo

V České republice labuť černou chová Zoo Zlín a Ohrada.


Zdroje:  Wikipedie