Načítání obsahu, prosím počkejte
Labuť zpěvná

Labuť zpěvná

Latinský název:
Cygnus cygnus
Délka:
150 cm
Hmotnost:
4,5-8,2 kg
Rozpětí křídel:
200 cm

Labuť zpěvná (Cygnus cygnus) je velký vodní pták z čeledi kachnovitých rozšířený v subarktických částech Eurasie a Severní Ameriky.

Popis

Labuť zpěvná dorůstá podobné velikosti jako labuť velká, na délku měří průměrně 150 cm, váží 4,5 - 8,2 kg a v rozpětí křídel má 200 cm. Stejně jako ostatní labutě má robustní tělo, velmi dlouhý a štíhlý krk a silný zašpičatělý zobák. Je celá bílá s černými končetinami, v zimě má opeření na hlavě a krku světle hnědé zbarvení. Od velmi podobné labutě malé, s kterou bývá ve volné přírodě často zaměňována, ji můžeme rozeznat zvláště díky černožlutému zbarvení zobáku. Žlutá barva na zobáku labutě zpěvné je totiž protažena klínovitě dolů dopředu, u labutě malé však končí rovně. Obě pohlaví labutě zpěvné se zbarvením neliší. Mladí ptáci jsou světle šedí. Téměř vždy drží při plavání natažený krk, čímž se liší od všech labutí, které se vyskytují na území České republiky.

Rozšíření

Labuť zpěvná hnízdí na rozsáhlých vodních plochách na širokém území subarktické Evropy, příležitostně bývá zaznamenána také na západě Severní Ameriky. I přes svou mohutnou velikost je velmi vytrvalý a zdatný letec, který ke svým zimovištím v severní Evropě a východní Asii pravidelně cestuje obvykle několik set kilometrů. V České republice je k vidění především na začátku zimy při průtahu, nepravidelně na našem území v malém počtu (max. 15 jedinců) i zimuje a ojediněle se u nás zdržuje i přes léto. Labuť zpěvná je stále poměrně hojným druhem labutě. V roce 2004 čítala její populace odhadem asi 180 000 jedinců.

Ekologie

Žije obvykle v menších skupinách, občas se vyskytuje i ve velmi početných, až 1000 členných hejnech. Tvoří trvalé páry, které spolu obvykle setrvávají po celý život. Podobně jako ostatní labutě se živí především vodními i suchozemskými rostlinami, často také navštěvuje pole, kde požírá obilniny a cukrovou třtinu. V letu i na vodě se velmi často ozývá troubivým „anghe“. K hnízdění preferuje nejrůznější typy bažin, může však zahnízdit v těsné blízkosti prakticky jakýchkoliv velkých vodních ploch. Hnízdo si staví především z rákosu a jiných travin rostoucích poblíž vody. Obvykle klade 4 - 7 (maximálně 12) vajec, na kterých sedí téměř výhradně samice. Samec při hnízdění hlídá okolí a svou družku na hnízdě střídá pouze v případě, pokud si jde hledat potravu. Mláďata se z vajec líhnou zhruba po 36 dnech. Prachové peří u mláďat je šedé nebo hnědé a plně mizí zhruba mezi 80. až 90. dnem života.

Zajímavosti

- Labuť velká je národním ptákem Finska a objevuje se také na jejich státních 1 eurových mincích. - Životu nebezpečný podtyp viru ptačí chřipky H5N1 se ve Spojeném království poprvé objevil právě v podobě nakažené a uhynulé labutě zpěvné nalezené ve Skotsku.


Zdroje:  Wikipedie