Načítání obsahu, prosím počkejte
Kudu malý

Kudu malý

Latinský název:
Tragelaphus imberbis
Hmotnost:
50-100 kg
Délka březosti:
7,5-8 m
Počet mláďat:
1

Kudu malý (Tragelaphus imberbis) je lesní turovitý sudokopytník obývající východní Afriku a zřejmě i jižní část Arabského poloostrova. Jediným poddruhem kudu malého je kudu jižní (Tragelaphus imberbis australis), který obývá Keňu a Tanzanii.

Popis

Kudu malý měří v kohoutku kolem jednoho metru a dosahuje hmotnosti 50 až 100 kg. Samci jsou o něco větší než samice. Samci jsou zbarveni šedohnědě, samice jsou kaštanově hnědé se světle zbarvenou břišní částí těla. Obě pohlaví mají na bocích kolem deseti bílých pruhů a dva bílé chomáče chlupů na spodní straně hrdla. Samci mají nevýraznou hřívu a asi 70 cm dlouhé rohy s jedním nebo dvěma krouceními.

Chování

Kudu malý obývá suché křovinaté a lesnaté oblasti, kde se živí převážně listy, výhonky, větvičkami a různými druhy travin. Aktivní je navečer a v noci, přes den odpočívá v hustém porostu. Samice žijí ve stádech, která nebývají většinou tvořena více jak pěti jednotlivci. Samci žijí samostatně nebo v menších skupinkách, výjimečně se objevují i stáda smíšená. Mezi samci neexistuje téměř žádná hierarchie a k soubojům dochází jen ve výjimečných případech. Průměrná hustota populace zřídkakdy přesáhne jeden kus na km2 a domovské území většinou nebývá větší jak 6,7 km.Pokud je vyrušen predátorem (lvem, leopardem, psem hyenovitým), dá se po vydání poplašného signálu na prchavý útěk, při kterém dokáže v křovinatém porostu předvádět až 2 m vysoké výskoky. V období rozmnožování si do sebe samci zaplétávají rohy a snaží se svého rivala přetlačit a položit na zem. Samice se těsně před porodem, který se uskutečňuje po 7,5 až 8 měsíční březosti, odpojuje od stáda a ve vysoké vegetaci porodí jediné mládě, které po narození váží 4 až 7,5 kg. Dospělosti se však dožívá jen 25 % narozených mláďat, dalších 50 % mláďat se stává obětí nemocí nebo predátorů. V přírodě se může kudu malý dožít až 15 let.

Ohrožení

V současné době je kudu malý podle Červeného seznamu ohrožených druhů (IUCN) zařazen do kategorie druhů závislých na ochraně (Lower Risk Conservation Dependent), zacož může především ilegální lov zvláště kvůli rohům a hromadná ztráta přirozeného biomu. V České republice chová kudy malé Zoologická zahrada Dvůr Králové.


Zdroje:  Wikipedie