Načítání obsahu, prosím počkejte
Konipas horský

Konipas horský

Latinský název:
Motacilla cinerea
Délka:
18-19 cm
Hmotnost:
15-21 g
Rozpětí křídel:
25-27 cm
Stav ohrožení:
Ohrožen

Konipas horský (Motacilla cinerea) je malý pěvec z čeledi konipasovitých (Motacillidae) rozšířený ve velké části Eurasie a v severní Africe.

Popis

Je podstatně štíhlejší než vrabec domácí a velký asi jako konipas bílý, s nápadně dlouhým černým ocasem, jímž neustále pohybuje nahoru a dolů. Má žlutou spodní část těla, záda jsou olivově hnědá a šedá. Samec se od samice liší sytě žlutou spodní částí těla a šedou hlavou, ve svatebním šatě mívá navíc černé hrdlo. Samice postrádá sytě žlutou spodní část těla a hlavu má šedozelenou. Mládí ptáci jsou hnědošedí, ze spodu až nahnědle žlutí.

Chování

Konipas horský se v Česku celoročně vyskytuje v horním a středním toku potoků a rychle tekoucích řek. Severoevropské, východoevropské a západoevropské populace migrují do Afriky, jižní Asie a Papuy Nové Guiney. Živí se především hmyzem a jinými bezobratlými, které vyhledává na březích vod. Ozývá se zvuky velice podobnými zvukům vydávaným konipasem bílým. Nejčastěji vydává vysoké „cis-is“ nebo „cit it“, při vzrušení protáhlé „sííít“. Hnízdí v puklinách skal, útesů, mostů nebo v dutinách stromů vždy poblíž vody. V Česku hnízdí od dubna do srpna a ročně klade 2 snůšky obsahující 4-6 bílých, často i skvrnitých vajec o velikosti 19×14 mm. Na vejcích sedí střídavě oba rodiče po dobu 12-14 dní. Mláďata opouštějí hnízdo po 12-13 dnech života. Konipas mnohdy pečuje o mláďata kukaček.

Poddruhy

- Konipas evropský (Motacilla cinerea cinerea) - Evropa po Kavkaz a Írán, na východě též Maghreb. - Motacilla cinerea patriciae - Azory. - Motacilla cinerea schmitzi - Madeira. - Motacilla cinerea canariensis - Kanárské ostrovy. - Motacilla cinerea melanope - Asie od pohoří Ural po východní Afghánistán a řeku Amur. - Konipas asijský (Motacilla cinerea robusta) - Dálný východ od Kamčatky přes Ochotského moře až po Mandžusko a Japonsko.

Výskyt a stav v Česku

V Česku se jedná o hojně rozšířeného pěvce vyskytujícího se na téměř celém území. Místy chybí v nížinách, v horách vystupuje ale velmi vysoko. V letech 2001-003 v Česku hnízdilo odhadem 20-40 tisíc párů.


Zdroje:  Wikipedie