Načítání obsahu, prosím počkejte
Zoboun americký

Zoboun americký

Latinský název:
Rynchops niger

Zoboun americký (Rynchops niger), známý též pod názvem zoboun černý, je jedním ze tří druhů zobounů představujících samostatnou čeleď zobounovitých. Hnízdí na písčitých březích Severní a Jižní Ameriky. Je tažný, severní populace zimují v Karibiku a na tropických a subtropických pobřežích Tichého oceánu, jižní pak vykonávají pouze tahy na krátkou vzdálenost. Je největším ze tří druhů zobounů, dorůstá délky 40-50 cm a v rozpětí křídel měří 107-127 cm. Samci dosahují hmotnosti 308-374 g, samice pak 232-295 g.[2] Zobák je černý s červeným zbarvením u kořene a výrazně delší spodní čelistí. Oči má hnědé, končetiny červené a spodinu těla jasně bílou. Dospělí ptáci ve svatebním šatě mají černé temeno, zátylek a horní část těla. V prostém šatě je svrchu bledší a hnědší a zátylek má bílý. Mladí ptáci se pak od dospělců liší „šupinatým“ vzorem na křídlech a hřbetě. Potravu loví obvykle ve velkých hejnech, a to pro všechny druhy zobounů typickým způsobem. Letí nízko nad vodou, rozevře zobák a pod vodní hladinu ponoří pouze jeho spodní čelist. Do té následně chytá malé ryby a korýše. Je monogamní a hnízdí ve volných skupinách. Hnízdo je jednoduchý dolík v písku, do kterého samice následně klade 2-5 světlých, černě skvrnitých vajec, na jejichž přibližně 24 denní inkubace se podílí oba rodiče. Mláďata mají krátce po vylíhnutí obě dvě čelisti zobáku stejně dlouhé, ale vzhledem k tomu, že spodní roste rychleji než horní, mají zobák brzy k lovu stejně přizpůsobený jako dospělí ptáci.


Zdroje:  Wikipedie