Načítání obsahu, prosím počkejte
Volavka bílá

Volavka bílá

Latinský název:
Ardea alba
Délka:
85-100 cm
Hmotnost:
1-1,5 kg
Rozpětí křídel:
145-170 cm

Volavka bílá (Ardea alba) je velký brodivý pták z čeledi volavkovitých (Ardeidae).

Popis

Dorůstá délky 85-100 cm, v rozpětí křídel měří 145-170 cm a váží 1-1,5 kg. Opeření má celkově bílé, končetiny tmavé a dlouhý zašpičatělý zobák žlutý. Ve svatebním šatě ji navíc na hřbetě vyrůstají prodloužená ozdobná pera, která hrají důležitou roli při námluvách. Obě pohlaví jsou zbarvena stejně. Ve střední Evropě hrozí záměna pouze s volavkou stříbřitou (A. garzetta), která je však viditelně menší a má navíc jasně žlutě zbarvené prsty a ve svatebním šatě i prodloužená pera na hlavě.

Hlas

Na hnízdištích se ozývá pronikavými chraptivými zvuky.

Rozšíření

Náleží k nejrozšířenějším druhům volavek. Hnízdí v jižní Kanadě a na území Spojených států, v jižní a střední Evropě, Africe a na Středním východě. V posledních letech začala v Evropě pronikat více na sever, od roku 1992 např. pravidelně hnízdí v Nizozemsku. Jedná se o částečně tažný druh. K hnízdění vyhledává rozsáhlé rákosiny u rybníků, jezer, řek a močálů s porosty stromů a keřů. V České republice hnízdí nepravidelně 0-1 pár, v mimohnízdním období se pak na našem území vyskytuje pravidelně v počtu maximálně 65 jedinců. Je přísně chráněná jako silně ohrožený druh.

Chování

Živí se hmyzem, obojživelníky, rybami, malými savci, převážně pak hlodavci, a občas i ptáky a plazy. Po kořisti pátrá nejčastěji v mělké vodě, někdy i na polích a loukách, a to při pomalé chůzi nebo vyčkáváním v nehybné poloze. Je monogamní a pohlavně dospívá ve 2. roce života. Je známá zejména svými námluvámi, při kterých samci předvádí svá prodloužená ozdobná pera na hřbetě. Hnízdí obvykle v koloniích, ale i jednotlivě, ve střední Evropě jednou ročně od dubna do srpna. Až 1 metr velké hnízdo z rákosových stébel staví většinou v nepřístupných rákosinách. V jedné snůšce je pak 3-5 světle modrých, 60,1-44,6 mm velkých vajec, na kterých sedí střídavě oba rodiče 25-26 dnů. Mláďata pak hnízdo opouští po 40-50 dnech. Jejich úmrtnost je však velmi vysoká, druhého roku se nedožívá celých 75 % z nich.

Vztah s lidmi

Volavka bílá byla v minulosti kvůli svým ozdobným perům hojně lovena, což v mnoha oblastech USA vedlo až k jejímu úplnému vyhubení. V současné době je zde však přísně chráněna a pomalu se navrací i do oblastí, kde se až donedávna nevyskytovala.

Taxonomie

V minulosti se u ní rozlišovaly 4 poddruhy, asijský a australasijský poddruh Ardea alba modesta je však od roku 2005 považován za samostatný druh - Ardea modesta. V současné době tak rozeznáváme poddruhy 3: - Ardea alba alba (Evropa) - Ardea alba egretta (Amerika) - Ardea alba melanorhynchos (Afrika)


Zdroje:  Wikipedie