Načítání obsahu, prosím počkejte
Tučňák žlutorohý

Tučňák žlutorohý

Latinský název:
Eudyptes chrysolophus
Výška v kohoutku:
70 cm
Hmotnost:
5-6 kg
Rozpětí křídel:
70 cm
Stav ohrožení:
Ohrožen
Populace:
18000000

Tučňák žlutorohý (Eudyptes chrysolophus) je druh tučňáka, který ze všech 6 druhů rodu Eudyptes obývá nejjižnější, tedy nejstudenější končiny.

Rozšíření

Hlavní hnízdiště se nacházejí v polárním klimatickém pásu na skalnatých plochách ostrovů: Jižní Georgie, Crozetovy ostrovy, Kergueleny, Heardův ostrov, McDonaldovy ostrovy, Ostrov prince Edwarda a Bouvetův ostrov. Další větší kolonie se nacházejí na ostrovech Jižní Shetlandy, Jižní Orkneje a dalších ostrovech u pobřeží jižního Chile. Hnízdí také přímo na Antarktickém poloostrově.

Popis

Jsou to středně velcí ptáci kteří stojící jsou vysocí asi 70 cm, váží 5 až 6 kg a rozpětí jejich ploutvovitých křídel bývá 70 cm. Při pohledu je mezi pohlavími minimum rozdílů, samec bývá obvykle o něco větší a mívá mohutnější zobák. Hlava a horní část těla, včetně ploutvovitých křídel na hřbetní straně, mají modročerné barvy, spodní partie jsou bílé. Velký červenohnědý zobák má u kořene růžovou kůži, oči jsou červené a nohy včetně prstů a plovacích blan růžové. Nejvýraznějším rysem je zlatožlutý hřebínek na středu čela sahající po temeno hlavy a visící dolů za oči. Na pevnině jsou poměrně krátkozrací, oči mají přizpůsobené k výbornému vidění ve vodě. Potápějí se pod vodu na dobu průměrně 2 minut. Jejich stravou je téměř výhradně krill doplňovaný z 5 % drobnými hlavonožci. Potravu loví obvykle z hloubky 15 až 70 m. Velmi dobře se pohybují i po neschůdném skalnatém terénu.

Rozmnožování

Na hnízdiště připlouvají nejdříve samci koncem října nebo počátkem listopadu a teprve později samice. Jakmile se dají půl roku oddělené páry dohromady, začnou s hnízděním. Se stavbou hnízda jsou rychle hotovi, je to jen mělký důlek vytvořený kruhovými pohyby břicha a hrabáním noh ohraničený několika kamínky a dřívky, případně vystlaný blátem. Hnízdiště bývají i na strmém terénu, často stovky metrů v kamenité suti, přesto jsou velmi přeplněná, 2 až 3 hnízda připadají na 1 m2, dochází často k sousedským sporům. Námluvy, tokání, stavba hnízda a páření trvá asi 10 dnů. V celé kolonii jsou tyto činnosti synchronizovány, takže téměř všechny samice začnou počátkem listopadu snášet prvá vejce současně a za čtyři dny druhé. Je pozoruhodné, že prvá vejce dosahují přibližně jen 60 % velikosti vajec druhých. Prvé, menší vejce nebývá oplodněno, nebo je často během hnízdění odstraněno z hnízda. Pokud jsou vysezená obě, bývá jedno mládě menší. Většinou má pár jedno mládě. Inkubace trvá asi 5 týdnů, během prvé třetiny zahřívají vejce oba rodiče, pak samec odejde na moře a samice zůstává sama, na poslední třetinu odejde do moře samice a vrátí se s potravou až se mláďata vylíhla. Samec další tři týdny mládě zahřívá a samice ráno odchází do moře a večer se vrací s potravou pro mládě, které zpočátku spotřebuje denně asi 200 g. Po třech týdnech mláďatům narůstá již hřejivější peří, opouštějí hnízda a shlukují se do skupin (školek), oba rodiče odcházejí a krmí, denně až 1 kg. Asi v 11 týdnech věku jim dorůstá definitivní peří, nemají pouze zlatožlutý hřebínek, a odcházejí sami do moře. Sexuální zralosti dosahují mladí samci v 6, samice v 5 létech. Rodiče absolvují v moři třítýdenní výkrmnou kůru, pak se vrací zpět na pevninu a tam se během 25 dní přepeří. Následně odcházejí odděleně na moře, aby se opět cca za půl roku vrátili. Není mnoho údajů, kde se v té době pohybují.

Ohrožení

Podle červeného seznamu IUCN byla populace tučňáka žlutorohého zařazena do kategorie zranitelný druh. Přestože jeho současná populace dosahuje počtu 9 milionů párů a je vlastně ze všech druhů největší, za posledních 36 let se jeho stavy značně snížily.


Zdroje:  Wikipedie