Načítání obsahu, prosím počkejte
Trubač agami

Trubač agami

Latinský název:
Psophia crepitans
Délka:
48-56 cm
Hmotnost:
1,3 kg

Trubač agami (Psophia crepitans) je malý pralesní pták a jeden ze tří zástupců čeledi trubačovitých. Trubač agami je celkově zbarvený černě s šedohnědým hřbetem a světlými končetinami a zobákem. Má slabá, zakulacená křídla, velmi měkké peří na hlavě a krku, krátký ocas a dlouhý krk a končetiny. Dorůstá průměrně 48 - 56 cm a váží okolo 1,3 kg. Obě pohlaví se zbarvením ani velikostí nijak neliší. Stejně jako ostatní dva druhy trubačů žije v jihoamerických pralesech, trubač agami konkrétně v Ekvádoru, Kolumbii, Venezuele, Brazílii a v severovýchodním Peru. V současné době se stále jedná o poměrně početný a neohrožený druh, nejvíce však jeho početnost ohrožuje lov a ztráta přirozeného biotopu. Trubač agami žije obvykle v šesti až osmi členných skupinách. Většinu času tráví na zemi, kde vyhledává spadané plody a drobný hmyz. Má velmi citlivý sluch a případného predátora může zaregistrovat i na vzdálenost několika desítek metrů. Je velmi slabým letcem a vzlétává zpravidla pouze v přímém ohrožení. Ozývá se širokou škálou hlasových projevů, nejznámější je však jeho velmi hlasité a troubivé volání, díky němuž získal i svůj název hned v několika jazycích světa. Trubači mají mezi ptáky velmi neobvyklý systém rozmnožování. S jedinou dominantní samicí se totiž páří hned několik samců. Hnízdo buduje v dutinách stromů a ročně do něj klade 3 - 4 vejce, na kterých sedí střídavě většina členů skupiny po dobu 28 dnů. Krotké trubače v minulosti často chovaly místní jihoamerické kmeny, které využívaly zvláště jejich výtečně vyvinutého sluchu pro zaregistrování nebezpečí. Je častou a oblíbenou atrakcí v zoologických zahradách po celém světě. V České republice jej můžeme spatřit v Zoologické zahradě Zlín, Dvůr Králové a Plzeň.


Zdroje:  Wikipedie