Načítání obsahu, prosím počkejte
Tesařík pižmový

Tesařík pižmový

Latinský název:
Aromia moschata
Délka:
13-40 mm

Tesařík pižmový (Aromia moschata) je brouk z čeledi tesaříkovití.

Popis

Velikostí značně proměnlivý brouk od 1,3 cm až téměř k 4 cm s výraznými dlouhými tykadly, sameček je má na rozdíl od samičky delší než tělo. Barevně taktéž výrazně varíruje, ale nejčastěji je krásně kovově zelený nebo modravě zbarvený. Jihoevropské poddruhy mohou mít červený štít. Brouk, jak již jeho druhové jméno napovídá, nás zaujme i pachem výrazně připomínající pižmo. Ze žlázek ústících na hrudi totiž vylučují aromatický pronikavě vonící sekret. Mezi předohrudí a středohrudí mají stridulační lišty, jejichž třením o sebe vzniká slyšitelný vrzavý zvuk.

Výskyt

Je rozšířen v Evropě a v mírném pásmu Asie. Vyskytuje se roztroušeně od nížin do nižších horských poloh; na místě, kde najde vhodný živný strom, se však můžeme setkat i s více jedinci najednou. V Evropě se vyskytuje i za polárním kruhem.

Způsob života

Létá v červenci a srpnu, s oblibou usedá na různé květy (zvláště okoličnatých rostlin) kde se živí pylem, nebo přímo na kmenech stromů, ve kterých probíhal vývoj larev. V zahradách bývá pozorován jak saje šťávu z přezrálého ovoce. S oblibou se krmí i vytékající sladkou šťávou stromů, např. břízy, kde je můžeme vidět v hojném počtu jak se slétali a hodovali spolu se sršni a babočkami. Samička klade vajíčka do dutin stromů (zejména do vrb, občas i do topolů, jeřábů nebo olší). Larvy nejprve žijí pod kůrou, později zalézají do dřeva, kde vykousávají své chodbičky především ve vrbách (nejčastěji jívách), ale někdy také v topolech nebo olších. Může jich být tolik, že svůj hostitelský strom po létech využívání zahubí. Avšak většinou to jsou právě jen náletové jívy, jejichž zničení není člověkem bráno jako velké škůdcovství. Tyto bělavé larvy s malou, příčnou hlavou a válcovitým, poněkud zploštělým tělem mají zakrnělé nohy a k pohybu v chodbách jim slouží části zesílené kutikuly (mozoly). Larva dospěje po 2 až 3 letech a poté si zhotovuje kukelní komůrku z dřevních pilin pod kůrou nebo ve vyhlodané chodbě. Čerstvý brouk se při líhnutí prokusuje ven. Dospělci žijí jen několik týdnů přes léto.


Zdroje:  Wikipedie