Načítání obsahu, prosím počkejte
Sýkora uhelníček

Sýkora uhelníček

Latinský název:
Periparus ater
Délka:
11 cm
Hmotnost:
8 g
Délka života:
2 r
Rozpětí křídel:
18 cm
Stav ohrožení:
Neohrožen
Populace:
23 000 000 58 000 000

Sýkora uhelníček (Periparus ater) je malý zpěvný pták z čeledi sýkorovití.

Popis

Sýkora uhelníček je naším nejmenším druhem sýkory. Má šedý až šedozelenavý hřbet a ocas, nažloutlé nebo šedé břicho, tmavé končetiny, černou hlavu s bílými lícemi a bílou skvrnou na zátylku, díky které ji můžeme rozpoznat od podobné sýkory lužní (Parus montanus) a babky (Parus palustris). Obě pohlaví se mezi sebou zbarvením neliší, mladí ptáci jsou jednotvárnější s nažloutlými lícemi a zátylkovou skvrnou.

Rozšíření

Vyskytuje se v téměř celé Evropě, severní a střední Asii a v severozápadní Africe. Evropská populace je odhadována na 23 - 58 000 000 jedinců, kteří žijí na ploše větší jak 10 000 000 km2. Je částečně tažná, část středoevropské populace na zimu migruje především do jižní Evropy. V České republice se jedná o běžného obyvatele starých jehličnatých lesů, parků a zahrad s jehličnany. Pravidelně u nás hnízdí asi 450 - 900 000 párů a zimuje 300 - 600 000 jedinců.

Ekologie

Přes léto se sýkora uhelníček objevuje jednotlivě, v zimě žije v menších hejnech často i ve společnosti jiných druhů sýkor. Obratně šplhá v korunách stromů a často visí i vzhůru nohama. Přes léto loví menší hmyz žijící na jehličnatých dřevinách, v zimě, kdy je hmyzu nedostatek, požírá semena a často přilétá i na krmítka. Na jaře, v létě a v menší míře i na podzim se ozývá hlasitým zpěvem, v kterém se opakují dva nestejně jasné tóny „ví-cu-ví-cu-ví-cu“. Hnízdí v zemních i stromových dutinách nebo v ptačích budkách s malým vstupním otvorem ve výšce do 2 m nad zemí, hnízdo vystlává mechem. Ročně mívá jednu nebo dvě snůšky, první na konci dubna nebo v květnu, druhou v červnu. V jedné snůšce je 7 - 10 bílých vajec s hnědým skvrněním, na kterých sedí pouze samice po dobu 14 - 16 dní. Mláďata opouštějí hnízdo po 18 - 20 dnech života a ve volné přírodě se dožívají maximálně 2 let.


Zdroje:  Wikipedie