Načítání obsahu, prosím počkejte
Strnad obecný

Strnad obecný

Latinský název:
Emberiza citrinella
Délka:
15-17 cm
Hmotnost:
30 g

Strnad obecný (Emberiza citrinella) je druh pěvce z čeledi strnadovitých. Byl vyhlášen ptákem roku 2011.

Popis strnada

Dorůstá délky 15 - 17 centimetrů, váží kolem 30 gramů. Je mírně zavalitý se silným zašpičatělým zobákem typický pro všechny semenožravé ptáky. Samec má sytě žluté peří na hlavě, žlutou spodinu těla a silné tmavé pruhování na jinak hnědém hřbetě, samice je v porovnání se samcem více zbarvená do hněda a má i více pruhované břicho. Strnad se ozývá jednoduchým zpěvem, jehož základem je několikrát opakující se cicicicié.

Rozšíření

Vyskytuje se v otevřených krajinách s řídkým porostem keřů a stromů, na zemědělské půdě a okrajích lesů na velkém území Evropy a Asie. V roce 1862 byl zavlečen i na Nový Zéland, kde se hojně vyskytuje dodnes. V Eurasii je většina populací stálých, ačkoli některé na zimu migrují i na dlouhé vzdálenosti. V České republice se stále jedná o hojného, ačkoli v minulosti znatelně ubývajícího pěvce, který na našem území hnízdí v počtu 2-4 000 000 párů.

Etologie

Dospělí ptáci se živí semeny, u mláďat hraje nejdůležitější složku v potravě hmyz. Hnízdí v rozmezí od dubna do srpna 2× až 3× za rok. Hnízdo staví na zemi, v jedné snůšce je 3 - 6 světlých vajec s tmavými vlnitými proužky. Během zimního období se často zdržuje v hejnech.


Zdroje:  Wikipedie