Načítání obsahu, prosím počkejte
Slavík modráček tundrový

Slavík modráček tundrový

Latinský název:
Luscinia svecica svecica
Stav ohrožení:
Neohrožen

Slavík modráček tundrový (Luscinia svecica svecica) je poddruh slavíčka modráčka, pěvce z čeledi lejskovití.

Potrava

Slavík se živí především hmyzem a dalšími bezobratlými, koncem léta také bobulemi. Je to sekundární konzument bezobratlých živočichů vlhkých náplavů a mokřadních ekosystémů, esteticky významný druh, dříve chovaný v klecích.

Výskyt

Rašeliniště a mokřiny s roztroušenými skupinami nízkých dřevin na náhorních planinách nad hranicí lesa. Na tahu se ptáci objevují v porostech v okolí vod, v rákosinách nebo vrbinách. V roce 1978 bylo v Krkonoších doloženo hnízdění v klečovém pásmu. Od té doby je zjišťováno pravidelně na několika lokalitách v počtu 15 až 20 párů. Žije na vlhkých bažinatých místech v porostech ostřic a rákosí s křovitými vrbami.

Hnízdění

Je to tažný, vzácně hnízdící druh. Hnízdí na zemi, mezi rostlinami, v ostřicových nebo rákosových porostech. Hnízdo staví z listů, kořínků nebo mechu a jeho vnitřek vystýlá jemnou trávou, srstí a vlnou. Hnízdí v červnu až červenci a snáší 5 až 7 vajec, která jsou zelenavě šedá s červenohnědými skvrnami. Na hnízdě sedí samička a inkubační doba trvá 14 dnů. Výchova mláďat na hnízdě trvá 14 až 16 dnů.

Ohrožení a ochrana

Populace u nás začínající hnízdit v subalpínském pásmu nejsou patrně ohroženy, jejich početnost je však dosud velmi malá. Ochrana prostředí souvisí s ochranou mokřin. K ochraně hnízdících biotopů slouží omezení horské turistiky, omezení výstavby nových cest kolem hnízdišť, omezení chemického ošetření lokalit.


Zdroje:  Wikipedie