Načítání obsahu, prosím počkejte
Slávička mnohotvárná

Slávička mnohotvárná

Latinský název:
Dreissena polymorpha

Slávička mnohotvárná (Dreissena polymorpha) je druh euhalinního mlže z čeledi slávičkovití. Jedná se o invazní druh.

Taxonomie

Druh se dělí na dva poddruhy: - Dreissena polymorpha polymorpha - Dreissena polymorpha andrusovi

Popis

Larvou slávičky je veliger. K přichycení k podkladu používá byssová vlákna (vlákna z látky podobné chitinu, jimiž se někteří mlži přichycují). Filtrováním zvyšuje průhlednost vody a vyfiltruje i shluky, které sama nežere. Přesunuje potravu z vodního sloupce na dno a zpřístupňuje tak potravu pro chironomidy.

Biotop

Biotopem slávičky mnohotvárné jsou vodní nádrže a pomalejší vodní toky. Jedná se o euhalinní druh, žijící přisedle.

Rozšíření a ochrana

Vyskytuje se v Evropě, a jako invazní druh v Americe. Není uveden v červeném seznamu IUCN - nevyhodnocený (NE) - Česko - nepůvodní v Čechách, na jižní Moravě pravděpodobně původní. - Německo - je rozšířena po celém Německu. - Nizozemsko - ano[5] - Rusko - Sverdlovská oblast - ne - Slovensko - ano - Švédsko - jezero Mälaren, kde představuje velký ekologický problém - Spojené státy americké - jako invazní druh způsobuje ročně miliardové škody na - přehradách a ve vodních ekosystémech.


Zdroje:  Wikipedie