Načítání obsahu, prosím počkejte
Skřivan polní

Skřivan polní

Latinský název:
Alauda arvensis
Délka:
18-19 cm

Skřivan polní (Alauda arvensis) je malý zpěvný pták z čeledi skřivanovitých. Dorůstá větší velikosti než vrabec (18 - 19 cm). Je nevýrazně zbarvený v různých odstínech hnědé s podélným proužkováním na hrudi, světlejší má pouze spodinu těla, okraje ocasu a zadní okraje křídel, v letu je patrný také jeho krátký ocas a krátká široká křídla. Jeho výrazným znakem je i krátká vztyčitelná chocholka, dlouhé silné a růžově zbarvené končetiny s výrazně dlouhým zadním drápem. Skřivan polní hnízdí na většině území Evropy, v Asii a v severní Africe. Na západě svého areálu rozšíření je převážně stálý, východní populace jsou naopak více stěhovavé. Člověkem byl zavlečen také na Havaj a západ Severní Ameriky. Žije na hospodářské půdě, loukách, v zimě zaletuje i na úhory. Jeho početnost byla v posledních letech silně oslabena následkem zavádění nových hospodářských technik, jako je např. silné hnojení nebo používání herbicidů, ale i následkem ničení remízků a lovu v jižní Evropě a v Africe. V České republice se vyskytuje po celý rok, zdaleka nejpočetněji však přes léto, kdy na našem území hnízdí v počtu 800 - 1600 000 párů. Silné končetiny skřivana polního napovídají, že se často zdržuje na zemi, kde pátrá po potravě. Tu tvoří zejména nejrůznější semena a v období rozmnožování i hmyz. Na jaře jsou samci velmi snadno určitelní díky svému třepotavému klouzavému letu ve výšce 50 - 100 m, při kterém se výrazně ozývají. Zpěv při těchto manévrech trvá obvykle 2 - 3 m, občas i déle. Hnízdí v rozmezí od dubna do srpna, často přitom mívá až 3 snůšky. Hnízdo si staví dobře ukryté na zemi a klade do něj 3 - 6 žlutavých vajec s velmi hustým hnědým skvrněním.


Zdroje:  Wikipedie