Načítání obsahu, prosím počkejte
Rybenka domácí

Rybenka domácí

Latinský název:
Lepisma saccharina
Délka:
7-10 mm
Stav ohrožení:
Ohrožen

Rybenka domácí (Lepisma saccharina) je bezkřídlý druh hmyzu, který dostal jméno podle tvaru těla, které je navíc pokryté stříbřitými šupinkami. Často se zdržuje v domech, vyhýbá se však světlu a při rozsvícení nebo otevření dveří prchá. Živí se škrobovitými látkami jako papírem, moukou, drobečky nebo některými lepidly. Samičky kladou perlově bílá vajíčka do skulin v podlaze. Líhnou se bělavé nymfy, které postupně zešednou. Žije na celém světě. Délku těla mají 7-10 mm.

Synonyma

-Forbicina plana, Geoffroy, 1762 -Lepism saccharifera, N. Mohr, 1786 -Lepisma quercetorum, Wygodzinsky, 1945 -Lepisma semicylindrica, De Geer, 1782 -Lepisma vulgaris, Scopoli, 1763

Výskyt

Rybenka je rozšířena celosvětově a tak se dá nalézt v Severní Americe, Evropě, Austrálii, Japonsku, Asii a v Pacifiku. Obývá vlhké oblasti, jelikož vyžaduje vlhkost mezi 75 až 95 %. V přírodě se vyskytuje v místech, kde se může schovat jako pod spadanými listy, pod kameny či v dalších vhodných přírodních úkrytech. V městských oblastech se vyskytuje v oblasti sklepů, koupelen, garáží, záchodů a podkrovích. Taktéž se vyskytuje pod nábytkem či v knihách. Předpokládá se, že rybenky byly na světě dříve než švábi.

Popis

Rybenka je bezkřídlý zástupce hmyzu, který má protáhlý tvar těla, které je ploché a pokryté stříbrnošedými šupinkami. Zpravidla bývá 0,8 až 1,9 cm dlouhá. Na konci těla se nachází trojice přívěsků vypadajících jako ocas a na hlavě pak dvojici dlouhých výběžků. Jedná se o tvora, který je převážně aktivní v noci, kdy se vydává za potravou. Během rychlého pohybu se na krátko zastavuje, aby se zas následně dala do rychlého pohybu. Vyhýbá se přímému slunečnímu světlu a pokud je jeho účinkům vystavena, snaží se rychle najít nový úkryt, ve kterém by byl stín.

Rozmnožování

Sameček rybenky domácí vloží své sperma na hedvábném vlákně do země, kde ho sebere samice. Spermatem jsou následně oplodněná vajíčka, která jsou umístěna do vhodných prasklin či trhlin, kde se pohybuje teplota mezi 22 až 27 °C. Samice klade vajíčka do menších skupinek po jednom až třech, ale během svého života je schopna položit až 100 vajíček. Vajíčka se pak vyvijí 3 až 6 týdnů v závislosti na teplotě. Po vylíhnutí mláďat je tempo jejich vývoje taktéž ovlivňován teplotou okolí, ve kterém žijí. Čerstvě narozená mláďata se podobají dospělým jedincům, jen jsou menší. Samice pro kladení vajíček nemají vyhraněné období v roce, kladou vajíčka kdykoliv.

Potrava

Rybenky se živí převážně organickými látkami pocházejícími z rostlin, ve kterých jsou obsaženy sacharidy a proteiny. Často tak konzumují papír, knihy, lepidla, tapety, fotografie, oblečení, vlnu, ale i lidské jídlo jako jsou cukry, mouku či další.

Predátoři

Rybenky slouží jako potrava pro škvory, domácí stonožky, zřídka pro pavouky.

Vztah k člověku

Rybenky se řadí mezi domácí škůdce, jelikož požírají materiál, který může tvořit vybavení domácností. Současně může kontaminovat potraviny, do kterých se dostane. Nicméně ale není přenašečem žádné nemoci, která by člověka ohrožovala na zdraví.


Podobná zvířata

Zdroje:  Wikipedie