Načítání obsahu, prosím počkejte
Prase bradavičnaté

Prase bradavičnaté

Latinský název:
Phacochoerus aethiopicus
Výška v kohoutku:
65-85 cm
Délka:
100-150 cm
Hmotnost:
120-150 kg
Délka života:
15-20 r
Délka ocasu:
35-50 cm
Délka březosti:
6 m
Počet mláďat:
3 4

Prase bradavičnaté je divoké prase, které žije ve Východní Africe, např. v Keni, Somálsku, Ugandě a v Etiopii. Za své jméno vděčí třem párům bradavic v obličeji složených z chrupavčité a pojivové tkáně dosahující u samců až 15 cm. Praseti bradavičnatému je podobné prase savanové (Phacochoerus africanus), které bylo dříve považováno za jeho poddruh.

Popis

Prase bradavičnaté je sudokopytník s válcovitým tělem o délce 1 - 1,5 m, ocas měří mezi 35 a 50 cm (často vzpřímený, obzvláště při běhu). Výška se pohybuje v rozmezí 65 - 85 cm. Samci váží okolo 150 kg, samice jsou zhruba o pětinu lehčí. Jsou zbarvená šedě a pokrytá řídkými, ale dlouhými štětinami. Někdy bývají štětiny jen na hřbetě zvířete. Mají špatný zrak, ale velmi dobrý sluch a čich.

Výskyt

Vyskytuje se jak na otevřených a zalesněných savanách, tak i v křovinatých a suchých polopouštích až do výše 3000 metrů. Často přebývá v blízkosti vod, kde uléhají k odpočinku do přirozených výmolů, nebo pod kořeny stromů.

Potrava

Živí se hlavně trávou, ale také bobulemi, oddenky a hlízami, které vyrýpává kly, a příležitostně i hmyzem a mršinami. Při hledání potravy často klečí a posouvají se pomalu dopředu, takže se jim vytvářejí na kloubech předních končetin tuhé mozoly. Oddenky a hlízy jim můžou zčásti nahradit příjem vody v období sucha. Žerou i svůj vlastní trus a také trus dalších zvířat.

Rozmnožování

Pohlavní zralosti dosahují mezi 18-24 měsíci. Samci se však poprvé páří až ve věku čtyřech let. Období říje je mezi čtvrtým až pátým měsícem po období dešťů. Samice mají při páření mnoho partnerů. Březost trvá přes šest měsíců, což je nejdelší ze všech druhů prasat. Samice rodí v noře, kde nejčastěji porodí tři až čtyři selata, někdy však až osm s hmotností od 0,5 do 0,8 kg. Selata stráví v doupěti asi 6 až 7 týdnů. Mláďata samice přestává kojit asi ve čtvrtém měsíci. Samice může vyvést mladé až dvakrát do roka. Samci o mláďata nepečují. Dospělosti se však dožívá méně jak polovina mláďat, vzhledem k velké náchylnosti na teplotní rozdíly a vzhledem k predátorům. Prasata bradavičnatá se v přírodě dožívají i více než patnáct let, v zajetí i více než dvacet.

Druhy

Existovaly dva podruhy, severní a jižní: jižní, kapské prase bradavičnaté (Phacochoerus aethiopicus aethiopicus), následkem intenzivního lovu v 18. a 19. století a dobytčího moru kolem roku 1900 vyhynul; severní, somálské prase bradavičnaté (Phacochoerus aethiopicus delamerei), žijící v Etiopii, Keni a Somálsku, je IUCN uveden jako ohrožený.


Zdroje:  Wikipedie