Načítání obsahu, prosím počkejte
Pralesnička batiková

Pralesnička batiková

Latinský název:
Dendrobates auratus
Délka:
25-60 mm

Pralesnička batiková (Dendrobates auratus) je malá, pestře zbarvená žába z čeledi pralesničkovitých. Pralesnička batiková je 2,5 - 6 cm velká, světle žlutá až jasně zelená žába s množstvím nepravidelných černých skvrn a pruhů. Žije v tropických deštných lesích a na kakaových plantážích ve Střední Americe a na severozápadě Jižní Ameriky. Jako nepůvodní druh se od 50. let vyskytuje také na Havaji. Nejčastěji se zdržuje v těsné blízkosti vodních toků a podobně jako ostatní pralesničky je ohrožována ztrátou přirozeného biotopu. Nápadné zbarvení má varovnou funkci, toxiny pralesničky batikové jsou totiž prudce jedovaté. Pralesnička batiková je aktivní ve dne. Živí se malými bezobratlými živočichy. Není teritoriální, ale samci mezi sebou občas i mimo rozmnožovací období soupeří. Samec hraje u pralesničky batikové v péči o vejce a mláďata zvláštní roli. Poté, co samice naklade 5 - 13 vajíček do listové opadanky, hlídá je pouze samec a následně vylíhnutá mláďata na hřbetě přenáší do malých vodních nádržek ve stromových dutinách.


Zdroje:  Wikipedie