Načítání obsahu, prosím počkejte
Pelikán kadeřavý

Pelikán kadeřavý

Latinský název:
Pelecanus crispus
Délka:
170 cm
Hmotnost:
11-15 kg
Rozpětí křídel:
3 m
Stav ohrožení:
Ohrožen
Populace:
10000 20000

Pelikán kadeřavý (Pelecanus crispus) je velký veslonohý pták z čeledi pelikánovitých, největší z evropských pelikánů.

Popis

Pelikán kadeřavý patří k největším pelikánům světa. Dorůstá průměrně 170 cm s rozpětím křídel přes 3 m a hmotností mezi 11 - 15 kg. Má mohutné tělo, krátké končetiny a ocas a mohutný zobák s charakteristickým hrdelním vakem. Je bílý se stříbřitým odstínem, letky má černé, končetiny šedé, zobák šedý nebo pomerančově oranžový stejně jako hrdelní vak. Samec i samice se zbarvením neliší. Na rozdíl od podobného pelikána bílého, s kterým bývá velmi často zaměňován, má kadeřavá pírka v týle, světlou duhovku, jen malou lysinu kolem oka, šedé (ne černé) loketní letky a světlou spodinu křídla.

Rozšíření

Pelikán kadeřavý žije ve vnitrozemských mokřinách a při pobřeží jihovýchodní Evropy, jižní a jihozápadní Asie a severovýchodní Afriky. Občas, především během června, zaletuje i do střední Evropy. Na zimu migruje obvykle jen na krátké vzdálenosti.

Ohrožení

Během 19. a 20. století početnost pelikána kadeřavého výrazně klesla a z kategorie málo dotčených druhů byl dle Červeného seznamu ohrožených druhů (IUCN) v roce 1994 přeřazen rovnou do kategorie zranitelných druhů především díky masivnímu úbytku přirozeného biotopu a ilegálnímu odstřelu. V současné době se počet volně žijících jedinců pohybuje mezi 10 - 20 000 ptáky a dle dostupných údajů se již některé kolonie začínají zvětšovat. Nejrozsáhlejší kolonie čítající zhruba 1 000 chovných párů však pořád žije u jezera Mikri Prespa v Řecku.

Ekologie

Pelikán kadeřavý žije v monogamních párech, která se v období rozmnožování shlukují do velmi početných hejn. Stejně jako ostatní pelikáni se živí téměř výhradně rybami, které chytá do svého vaku přímo na vodní hladině a na rozdíl od pelikána hnědého se za nimi nepotápí. Loví především úhoře a parmice, občas také drobné bezobratlé živočichy. Hnízda, v podobě velké hromady větví, si staví na plovoucích nebo pevných vodních ostrovech. Ročně klade obvykle 2 - 3 vejce, na kterých sedí samice 39 - 40 dní. Mláďata krmí oba rodiče nejprve natrávenou potravou. Plavou od 7. - 8. dne, vzletná jsou ve věku asi dva a půl měsíce a pohlavně dospívají ve 3. roce života.

Kam do zoo

V České republice chová pelikána kadeřavého Zoologická zahrada Dvůr Králové, Praha, Ostrava a také zoopark Chomutov.


Zdroje:  Wikipedie