Načítání obsahu, prosím počkejte
Pekari bělobradý

Pekari bělobradý

Latinský název:
Tayassu pecari
Výška v kohoutku:
50-60 cm
Délka:
100-120 cm
Hmotnost:
25-40 kg
Délka březosti:
142-148 d
Počet mláďat:
1 4

Pekari bělobradý má tmavé zbarvení s bílou skvrnou na krku. Obývá lesní a pralesní oblasti, občas vystupuje i do oblastí podhorských. Při útěku dokáže vyvinout rychlost až 35 km/h. Má poměrně špatný zrak, zato dobrý sluch a vynikající čich. Také výborně plave. Pekari bělobradý se vyskytuje na americkém kontinentu - od jižního Mexika až po Argentinu. Živí se ovocem, kořeny, plody, travinami, bezobratlými živočichy a také malými obratlovci. Žije ve skupinách čítajících 50-400 jedinců. V lidské péči se může dožít až 24 let.


Podobná zvířata

Zdroje:  Wikipedie