Načítání obsahu, prosím počkejte
Ostříž lesní

Ostříž lesní

Latinský název:
Falco subbuteo
Délka:
30-35 cm
Hmotnost:
180-300 g
Rozpětí křídel:
75-85 cm

Ostříž lesní (Falco subbuteo) je malý dravec z čeledi sokolovitých. Dorůstá velikosti holuba domácího (30 - 35 cm), v rozpětí křídel měří 75 - 85 cm a dosahuje hmotnosti mezi 180 - 300 g. Svrchu je převážně černošedá, spodinu těla má světlou s hustým černým skvrněním. V letu je snadno odlišitelná díky svým úzkým špičatým křídlům a rezavohnědě zbarvené spodní části břicha. Obě pohlaví jsou si zbarvením velice podobná, mladí ptáci jsou celkově hnědější. Ozývá jasným ''kikikiki'', podobným jako poštolka obecná. Ostříž lesní hnízdí na většině území Evropy a v Asii. Je tažná se zimovišti v Africe. Hnízdí v lesích a loví v krajinách s rozptýleným porostem mladých stromů, hospodářské půdě, v savanách či tajgách. V České republice se jedná o nepříliš nepočetně zastoupeného dravce, který na našem území pravidelně hnízdí v počtu 150 - 230 párů. Ostříž lesní se živí velkým hmyzem, jako jsou např. vážky, kterého se zmocňuje obvykle za letu pomocí svých pařátů, loví však i menší ptáky. Díky svému rychlému a obratnému letu je schopna ukořistit i vlaštovky, jiřičky nebo dokonce rorýse. K hnízdění, které probíhá v rozmezí od května do srpna, využívá opuštěná hnízda krkavcovitých ptáků. Ročně mívá jednu snůšku po 2 - 4 žlutavých vejcích s červenohnědým skvrněním.


Zdroje:  Wikipedie