Načítání obsahu, prosím počkejte
Motolice kopinatá

Motolice kopinatá

Latinský název:
Dicrocoelium dendriticum
Délka:
6-10 mm
Stav ohrožení:
Neohrožen

Motolice kopinatá je 6-10 mm dlouhá motolice, která parazituje v játrech domácích, ale i volně žijících přežvýkavců.

Vývojový cyklus

Dospělí jedinci motolice kopinaté se lokalizují v jaterních žlučovodech definitivního hostitele (např. ovce, muflon). Vajíčka produkovaná dospělými motolicemi odcházejí s žlučí do střeva a dále do vnějšího prostředí. Vajíčka s vyvinutými larvami (miracidium) jsou pozřena 1. mezihostitelem, kterým jsou suchozemští plži rodu Zebrina nebo Helicella. Ve střevě plžů se miracidia uvolňují z obalu vajíček a migrují do hepatopankreasu plže, kde prodělávají další vývoj. Postupně přes stádia sporocysta, redie, dceřiná redie vznikají cerkarie, jež jsou vylučovány slizem plže do vnějšího prostředí. 2. mezihostitelem jsou mravenci rodu Formica, kteří se živí slizem těchto plžů. Mravenec se infikuje pozřením slizu s cerkáriemi. Ty pronikají do tělové dutiny mravence a encystují v infekční stádium - metacerkarie. Definitivní hostitel (např. ovce) se nakazí při pastvě pozřením infikovaného mravence, kteří v důsledku poškození nervové soustavy zůstávají strnule přichyceni na vrcholcích stébel trav. V trávicím traktu ovce se pak metacerkárie přemění na mladé motoličky, jež pronikají střevní stěnou a migrují do jater, kde dospívají.

Definitivní hostitel

nejčastěji: -ovce, muflon méně často: -koza, skot, jelenovití (jelen, daněk, srnec) ojediněle: -prase, králík, kůň, pes, člověk

Mezihostitelé

mezihostitel: -suchozemský plž (rody Zebrina, Helicella, Theba, Fruticola) mezihostitel: -mravenec (rod Formica)

Patogenita a klinické příznaky

Infekce u přežvýkaců jsou většinou bez příznaků. Při masivních infekcích mohou být tyto příznaky: anémie, ikterus, edémy, hubnutí, apatie, v těžkých případech i úhyny.

Diagnostika

-koprologické vyšetření trusu flotační metodou (nález typických vajíček) -patologie -sérologické metody (ELISA, Westernblot)

Terapie

-albendazol -fenbendazol -praziquantel


Zdroje:  Wikipedie