Načítání obsahu, prosím počkejte
Medvěd kodiak

Medvěd kodiak

Latinský název:
Ursus arctos middendorffi
Délka:
3,2 kg
Hmotnost:
700 kg
Počet mláďat:
2 3
Stav ohrožení:
Ohrožen

Medvěd kodiak, medvěd hnědý kodiak, nebo jen jednoduše kodiak (Ursus arctos middendorffi), je největší poddruh medvěda hnědého rozšířený pouze na ostrově Kodiak u jižního pobřeží Aljašky.

Popis

Kodiak je spolu s ledním medvědem největším žijícím zástupcem své čeledi. Často bývá i více jak 3,2 m dlouhý a mnohdy váží i více jak 700 kg. Vzhledově se nejvíce podobá medvědu hnědému kamčatskému, od kterého se liší včetně velikosti i o něco tmavším zbarvením srsti.

Chování

Žije samotářským způsobem života a brání si rozsáhlé teritorium, které je však díky vyšší dostupnosti potravy nejmenším v porovnání s jinými medvědovitými šelmami. Průměrná hustota populace je 285 jedinců na 1 000 km2. Kodiak je všežravec a většinovou část jeho potravy tvoří rostlinná strava. Živí se rostlinami, lesními plody, rybami, občas útočí i na mnohem větší zvířata, např. na jeleny nebo hospodářský dobytek až do velikosti tura domácího. Kodiak se páří během května a června a se svým druhem zůstává obvykle několik týdnů. Samice rodí během nepravé hibernace (zimního spánku) 2-3 mláďata.

Početnost

V současnosti jsou všechny populace medvěda kodiaka zdravé a schopné rozmnožování a v některých lokalitách se jejich početnost stále výrazněji zvyšuje. Počet volně žijících jedinců však není zdaleka tak vysoký, a odhaduje se průměrně na 3 500 kusů. I přesto je ve většině lokalitách povolen odstřel a každoročně bývá zabito zhruba 180 jedinců, z čehož bývá až 75 % samců.


Zdroje:  Wikipedie