Načítání obsahu, prosím počkejte
Krutihlav obecný

Krutihlav obecný

Latinský název:
Jynx torquilla
Stav ohrožení:
Ohrožen

Krutihlav obecný (Jynx torquilla) je pták příbuzný strakapoudům a datlům, na rozdíl od ostatních šplhavců má však slabý zobák a měkký ocas. Je o něco větší než vrabec a je nenápadně zbarvený, jeho peří se podobá sovímu a splývá s kůrou stromů. Krutihlav připomíná pěvce, stejně jako ostatní šplhavci má ale vratiprst, dva prsty tedy míří dopředu a dva dozadu, a dlouhý lepivý jazyk. Krutihlav je jediný tažný datel. Má ohebný krk, takže snadno dokáže otočit hlavu o 180 stupňů. Krutihlav žije v celé Evropě a v mírném pásmu Asie, vyhledává světlé listnaté a smíšené lesy, žije i v remízcích, sadech nebo v křovinách s jednotlivými stromy. Je tažný, evropská populace zimuje v Africe, krutihlavové z Asie létají do Indie a Jihovýchodní Asie. Živí se hlavně mravenci a jejich larvami, mšicemi a dalším hmyzem, který sbírá lepkavým jazykem. Hnízdí v dutinách stromů, snáší 7-10 vajec, na kterých oba rodiče sedí 12 dní. Mláďata se osamostatňují za 28-38 dní. Jméno krutihlavovi vyneslo jeho zvláštní chování, cítí-li se ohrožen, krutihlav naježí peří, rozestře ocas, svěsí křídla a v této pozici kroutí krkem, syčí a prská. V Červeném seznamu ČR je zařazen do kategorie VU, tzn. zranitelný druh, ve vyhlášce MŽP ČR č.79/1992 Sb. je veden jako druh silně ohrožený.


Zdroje:  Wikipedie