Načítání obsahu, prosím počkejte
Kobylka sága

Kobylka sága

Latinský název:
Saga pedo
Délka:
7 cm

Kobylka sága (Saga pedo) je velmi velká bezkřídlá kobylka dorůstající až 7 cm (bez kladélka). Zbarvení je většinou zelené, jižněji se vyskytují jedinci těž hnědaví a skvrnití. V Česku je kobylka sága chráněna zákonem jako kriticky ohrožený druh.

Způsob života

Nejsou známí samci, pravděpodobně se rozmnožuje jen partenogenezí. Klade neobvykle velká vajíčka (11,8 x 3,8 mm), z nich se v květnu líhne nymfa podobná dospělci. Živí se dravě, většinou sarančaty a jiným hmyzem (i kudlankou nábožnou). V Česku se s dospělou ságou lze setkat od konce července do října.

Rozšíření

Je to pontomediteránní druh, rozšířený v jižní a jihovýchodní Evropě od Španělska až po Ural a jižní Sibiř. Severní hranice areálu druhu tvoří Wallis v Alpách, okolí Vídně, jižní Morava a Slovensko. V ČR se vyskytuje nejčastěji na xerotermních kopcích (Pálava, Devínská Kobyla a jižní výběžky Karpat). Šíření ságy je velmi pomalé a její přítomnost na lokalitě dokumentuje, že zde nebo v nejbližším okolí žije od teplého poledového stepního období.


Zdroje:  Wikipedie