Načítání obsahu, prosím počkejte
Kapr obecný

Kapr obecný

Latinský název:
Cyprinus carpio

Kapr obecný (Cyprinus carpio) je paprskoploutvá ryba z čeledi kaprovití (Cyprinidae). Je největší českou kaprovitou rybou a jeho chov má pro Českou republiku velký hospodářský význam. PopisKapr obecný má několik forem, z nichž forma sazan je původní a nezušlechtěná. Sazan má protáhlejší tělo, po celé délce kryté šupinami. V proudících vodách je jeho tělo více protáhlé a nízké. U zušlechtěných forem se hřbet za hlavou výrazně zvedá a je oproti tělu menší. Tlama kapra je výsuvná a na jejím obvodu jsou čtyři vousy. Ústa jsou neozubená, potravu zpracovávají požerákové kosti, které mají u kapra tři řady zubů. Oči jsou zlatavé, olivově zelené a pohyblivé. Kapr má hřbetní, prsní, břišní, řitní a ocasní ploutve. Hmotnost kapra obecného může ve vhodných podmínkách přesáhnout 20 kilogramů a jeho délka může přesáhnout 100 centimetrů.

Rozšíření

Kapr obecný se dlouhodobě vyskytuje v řekách a jezerech úmoří Černého moře, Kaspického moře a Aralského jezera, rozsah původního přirozeného areálu je však nejasný. Postupně byl pro svou užitkovou hodnotu rozšířen na většinu území kontinentu. Pro jeho chov byly vybudovány celé rybniční soustavy, hlavně v období středověku. Kapr obecný byl zavlečen do Austrálie, kde je považován za extrémně nebezpečný invazívní druh, který má velmi devastující vliv na tamní sladkovodní ekosystémy.

Potrava

Kapr obecný je všežravec, živí se bentosem a drobnými živočichy, které sbírá ze dna.Živí se také pšeničnými zrnky. Významnou součást jeho potravy tvoří i některé rostlinné zbytky, zejména různá semena.

Kapr a člověk

Vánoční kapr

Vánoční kapr je středoevropské specifikum. Už od středověku se mohl jíst v době půstu, protože stejně jako ostatní ryby, nebyl považován za maso. V českých zemích bylo odpradávna značně rozšířeno rybníkářství a kapra si mohli dovolit i nemajetní lidé. Některé prameny uvádějí, že se kapr na vánočním stole objevil už v 17. století, ale ve větší míře se u nás o vánocích konzumuje až od konce 19. století. Štědrovečerní kapr se stal jedním ze symbolů českých Vánoc.

Sportovní lov

Kapr je významnou sportovní rybou. Podle statistik MZe ČR bylo v ČR roku 2002 vyloveno na udici 3 909 tun kaprů (z celkového množství 4 983 tun).

Hospodářský chov

Kapr obecný je chován jako významná hospodářská ryba. Jeho neocenitelnou vlastností je rychlý růst a kvalitní maso (nevýhodou pak je velké množství malých pružných kostí). Z České republiky je ve velkém množství vyvážen do evropských zemí za účelem chovu, nebo je v nich přímo konzumován. Podle statistik MZeČR bylo v ČR roku 2002 vyprodukováno 16 596 tun tržních kaprů (z celkem 19 209 tun tržních ryb). Kapr obecný se chová taktéž jako akvarijní ryba.

Vyšlechtění kapři

- lysec - tělo je nepravidelně pokryto různě velkými šupinami - naháč - zcela lysé tělo nebo ojedinělé šupiny kolem ploutví


Zdroje:  Wikipedie