Načítání obsahu, prosím počkejte
Kakadu růžový

Kakadu růžový

Latinský název:
Eolophus roseicapillus
Hmotnost:
300-400 g

Kakadu růžový (Eolophus roseicapillus) je velký papoušek a jeden z nejrozšířenějších a nejhojnějších kakaduů obývající téměř celou australskou pevninu.

Popis

Kakadu růžový je typickým australským ptákem, který je díky svému výraznému zbarvení naprosto nezaměnitelný. Dorůstá průměrně 35 cm a dosahuje hmotnosti mezi 300 - 400 g, svrchu je zbarven šedě, obličej a spodina těla je tmavě a chocholka světle růžová. Pohlaví jsou si velmi podobná, jediným, leč špatně rozeznatelným rozlišovacím znakem je barva duhovky, která je u samce tmavě hnědá až černá a u samice světle hnědá až červená.

Rozšíření

Kakadu růžový se vyskytuje na území všech australských států a zcela chybí jen v několika nejsušších oblastech (např. na poloostrově Cape York). Izolovaně obývá také velkou část Tasmánie. Ačkoli jsou jeho přirozeným biotopem otevřené krajiny s řídkým porostem stromů, v některých částech své domoviny již běžně obývá i městské oblasti, například Perth nebo Melbourne.

Ekologie

Jedná se přitom o vysoce společenský druh, který se často vyskytuje ve velmi početných hejnech. Hnízdí v dutinách stromů, kam klade 2 - 5 bílých vajec, na kterých sedí po dobu zhruba 25 dnů střídavě oba partneři. Mláďata opouští hnízdo asi po 49 dnech. Stejně jako většina ostatních kakaduů i tento druh vytváří silné celoživotní pouto se svým partnerem. Za potravou, kterou tvoří většinou nejrůznější semena, často zalétává také na pole, kde může způsobit značné škody.

Kakaduové růžoví jako domácí mazlíčci

Kakaduové růžoví jsou populární i jako domácí mazlíčci, ne však v takové míře jako jejich bílí příbuzní (kakadu bílý, kakadu žlutočečelatý). Jedná se o dlouho žijící ptáky, kteří si ke svému majiteli vytváří velmi silný vztah. Jsou však také velmi hluční a vyžadující velké množství pozornosti a péče, kromě toho jsou však také schopni dobře se naučit opakovat některá slova ("mluvit").


Zdroje:  Wikipedie