Načítání obsahu, prosím počkejte
Jiřička obecná

Jiřička obecná

Latinský název:
Delichon urbica
Délka:
13 cm
Hmotnost:
18,3 g
Rozpětí křídel:
26-29 cm

Jiřička obecná (Delichon urbica) je malý pták z čeledi vlaštovkovití.

Popis

Jiřička obecná je malý pták, dorůstá přibližně 13 cm, v rozpětí křídel měří 26 - 29 cm a její hmotnost se pohybuje kolem 18,3 g. Svrchu je modrá s ocelovým nádechem, kostřec a spodní strana těla je světlá. Bílé opeření má i na končetinách. Pohlaví se zbarvením nijak výrazně neliší mladí ptáci jsou však v porovnání s dospělci tmavší a na křídlech mívají často řídké bílé zbarvení. Díky svému bílému kostřci je v letu dobře odlišitelná od břehule říční, od vlaštovky ji lze navíc dobře odlišit i díky méně vykrojenému ocasu. Jiřička obecná se často ozývá, zejména pak na hnízdištích, a to krátkým britt, sijer.

Rozšíření

Jiřička obecná je velmi rozšířeným druhem pěvce, jehož evropská populace je odhadována na 60 – 300 miliónů jedinců. Vyskytuje se ve dvou poddruzích, první, rozšířenější - D. u. urbicum - hnízdí na rozsáhlém území Eurasie od jejího nejzápadnějšího cípu až po střední Mongolsko, zasahuje také do Maroka, Tuniska a severního Alžírska a zimuje na území subsaharské Afriky. Druhý poddruh, D. u. lagopodum, hnízdí v rozmezí od řeky Jenisej na východě po Kolymu a severní Mongolsko a Čínu na jihu; na zimu poté migruje do jižní Číny a jihovýchodní Asie. K životu preferuje otevřené krajiny s nízkou vegetací, zejména pak pastviny, louky a hospodářskou půdu, nejčastěji i blízko nějaké vodní plochy, ačkoli se může vyskytovat i v horách a zasahovat až po nadmořskou výsku 2 200 m. Narozdíl od vlaštovek velmi často hnízdí i ve městech, vždy však v takovémto prostředí vyžaduje dostatečně vysoký podíl čistého vzduchu. V ČR je běžně hnízdícím druhem rozšířeným na celém jejím území. Zdržuje se zde v rozmezí od dubna do září a její populace je zde odhadována na 600 000 - 1,2 000 000 párů.

Ekologie

Podobně jako ostatní druhy vlaštovkovitých je i jiřička obecná hmyzožravá a svou kořist loví za letu, v období rozmnožování obvykle ve výšce kolem 21 m a maximálně 450 m daleko od svého hnízdiště. Ve své potravě přitom preferuje zejména mouchy, mšice a létající mravence. Hnízdí v koloniích, které obvykle čítají méně jak 10 párů, ale ve vhodných podmínkách mohou být i velmi početné. Buduje si polokulovitá hnízda, která jsou až na vletový otvor uzavřená a nikoli miskovitá jako u vlaštovky. Staví si je většinou pod převisem střechy na vnějších stěnách budov. Hnízdo je slepeno z hlinitých hrudek a uvnitř vystláno stébly a peřím. V jednom roce může vyhnízdit i dvakrát i třikrát. Samička snáší 4 až 5 bílých, 1,9 × 1,33 cm velkých vajíček a po dobu 14 - 16 dnů je zahřívají střídavě oba staří ptáci, kteří se rovněž dělí o krmení mláďat. Ta hnízdo opouští po 22 - 32 dnech, ale rodiči jsou stále krmena ještě několik dnů poté. Úspěšnost hnízdění u tohoto druhu přitom dosahuje 90 %, do dospělosti se pak dožívá 60 - 80 % mláďat


Zdroje:  Wikipedie