Načítání obsahu, prosím počkejte
Husička dvoubarvá

Husička dvoubarvá

Latinský název:
Dendrocygna bicolor
Délka:
48-53 cm

Husička dvoubarvá (Dendrocygna bicolor), občas uváděna také pod názvem husička bažinná, je 48–53 cm velký vrobozobý pták žijící na sladkovodních vodních plochách s hustou vegetací u břehů na pobřezí Spojených států, ve Střední a Jižní Americe, subsaharské Africe a na Indickém subkontinentě. Je převážně kaštanově hnědá s tmavo-rudým opeřením na hřbetě a křídlech a šedým zobákem a končetinami. Hnízdí v hustých, nejčastěji rákosových porostech, v jedné snůšce bývá 8-12 vajec. Občas k hnízdění využívá i dostatečně velké stromové dutiny či opuštěná hnízda jiných ptáků.


Zdroje:  Wikipedie