Načítání obsahu, prosím počkejte
Husice modrokřídlá

Husice modrokřídlá

Latinský název:
Cyanochen cyanopterus
Délka:
60-75 cm
Hmotnost:
1,3-2,3 kg

Husice modrokřídlá (Cyanochen cyanopterus) se vyskytuje v okolí jezer a řek Etiopské vysočiny, mezi 1800 – 4500 m n. m. Tato nenápadná šedohnědě zbarvená husa má krátký černý zobák a černé nohy. Obě pohlaví jsou stejně zbarvené. V době hnízdění žijí jednotlivé páry osamoceně. Mimo období rozmnožování se ale ptáci sdružují do hejn, čítajících až 100 i více ptáků. Živí se pouze pastvou na krátkostébelných trvalých travních porostech ve vyšších nadmořských výškách.

Rozmnožování

Délka inkubace je 30 - 34 dní. Samice snáší 4 - 12 vajec. Hnízdí v období sucha, po vyhnízdění se přesune na vody do nižších poloh, kde v srpnu ve vrcholícím období dešťů pelichá.

Ochrana druhu

Počet jedinců tohoto endemického druhu se odhaduje na pouhých 5.000 až 15.000 jedinců. Přes malý počet není zatím považována za ohrožený druh, neboť místní obyvatelé ji z náboženských důvodů chrání.


Zdroje:  Wikipedie