Načítání obsahu, prosím počkejte
Hadohlavec

Hadohlavec

Skupina:
1

Hadohlavcovití (Channidae) nebo hadohlavci jsou čeleď ostnoploutvých paprskoploutvých ryb. Hadohlavci obývají sladké vody Afriky a Asie. V rámci ostnoploutvých tvoří samostatný podřád Channoidei. Ve starších systémech byli hadohlavci řazeni mezi labyrintky (Anabantoidei), protože stejně jako labyrintky využívají k dýchání atmosférického vzduchu nadžaberní orgán. U hadohlavců je však nadžeberní orgán jednodušší a nemá podobu labyrintu typickou pro labyrintky.

Taxonomie

Čeleď hadohlavcovití zahrnuje dva rody, Channa a Parachanna, a celkem 32 druhů. Nejbližšími příbuznými hadohlavců jsou pravděpodobně labyrintky (Anabantoidei), které s hadohlavci spojuje nejen dýchání vzduchu pomocí nadžaberního orgánu, ale i mnohé aspekty rozmnožovacího chování, jako je stavba hnízd, inkubace jiker a ochrana potěru v tlamě rodičů, či typické obětí partnerů během tření. Ve starších systémech byla čeleď hadohlavcovití řazena do jedné skupiny s čeleděmi labyrintních ryb, obvykle jako řád či podřád Labyrinthici.

Výskyt

Rod Channa se vyskytuje v jižní, jihovýchodní a východní Asii. Rod Parachanna se vyskytuje v tropické západní Africe. Rozšíření hadohlavců je limitováno průměrnou teplotou a srážkami během teplého období. Vyskytují se tam, kde srážky během nejvlhčího měsíce přesahují 50 až 100 mm a průměrná teplota zároveň přesahuje 20 °C. Současné rozšíření hadohlavců je výsledkem vzniku asijského monzunového systému v pozdním neogénu. V letech 1957-1964 se konaly pokusy s aklimatizací amurského poddruhu hadohlavce skvrnitého (Channa argus warpachowskii) v Čechách.

Rozmnožování

U hadohlavců je vysoce vyvinutá péče o potomstvo. V závislosti na druhu jsou jikry a plůudek opečovávány v tlamě rodičů nebo jikry opečovávají na hladině. Samice některých druhů krmí svůj potěr neoplozenými jikrami. Chov v akváriu Pro svou velikost, dravost a nesnášenlivost nepatří hadohlavci mezi běžně chované akvarijní ryby. Jsou však oblíbeným předmětem zájmu specialistů. Vzhledem k určité podobnosti s příbuznými labyrintkami (Anabantoidei) se chovu hadohlavců často věnují organizace primárně zaměřené na labyrintní


Zdroje:  Wikipedie