Načítání obsahu, prosím počkejte
Drozd brávník

Drozd brávník

Latinský název:
Turdus viscivorus
Délka:
26-28 cm
Hmotnost:
95-140 g

Drozd brávník (Turdus viscivorus) je středně velký druh pěvce z čeledi drozdovitých (Turdidae).

Vzhled

S délkou těla mezi 26-28 cm a s hmotností 95-140 g se jedná o největšího hnízdícího zástupce drozdovitých v Evropě. Svrchu je hnědý, spodina těla je světlá s velkými tmavými skvrnami. Končetiny má nažloutlé, zobák světle hnědý. Zbarvením se velmi podobá drozdu zpěvnému (T. philomelos), který je však menší (dorůstá max. 24 cm) a má i menší a řidší skvrnění na spodině těla. V letu je drozd brávník dobře odlišitelný také díky výrazným bíle zbarveným spodním stranám křídel. Obě pohlaví jsou zbarvena stejně.

Hlas

Při vábení se ozývá svižným „srrrrr“, při vzletu pronikavým „trrr trrr“. Zpěv je krátký, ale hlasitý, flétnovitý, mírně melodický; foneticky jej lze zařadit mezi zpěv drozda zpěvného a kosa černého (T. merula).

Výskyt

Vyskytuje se v celé Evropě s výjimkou nejsevernějších oblastí, zasahuje také na území severní Afriky a západní a střední Asie. Je částečně tažný, evropské populace na zimu migrují do jihozápadní Evropy a do střední Evropy se zpět vracejí již koncem února a během března. Žije v otevřených, vysokokmenných lesích různého typu, nejhojnější je však v lesích jehličnatých. Vzácněji se vyskytuje také ve větších parcích, ovocných zahradách a sadech a pro potravu zalétává i na hospodářskou půdu.

Ekologie

Drozd brávník nenáleží mezi nikterak společenské druhy, většinou se vyskytuje buď samostatně nebo v párech.

Potrava

Je všežravý, v jeho potravě se objevují především drobní bezobratlí, hlavně žížali, měkkýši, hmyz a jeho larvy, ale, zejména v zimě, požírá také bobule.

Hnízdění

Pohlavní dospělosti dosahuje po prvním roce života. Hnízdní období začíná v dubnu a končí až v srpnu, druh hnízdí 2× ročně. Ve hnízdě umístěném většinou vysoko na stromě ve vidlici větví blízko kmene bývá 4-6 skvrnitých žlutošedých vajec, na kterých sedí po dobu zhruba 14 dnů pouze samička; sameček se zapojuje až do krmení mláďat. Ta hnízdo opouští ve věku 12-15 dnů.


Zdroje:  Wikipedie