Načítání obsahu, prosím počkejte
Člunozobec africký

Člunozobec africký

Latinský název:
Balaeniceps rex
Výška v kohoutku:
1,2 m
Hmotnost:
5,6 kg
Délka života:
36 r
Rozpětí křídel:
2,33 m
Stav ohrožení:
Ohrožen

Člunozobec africký (Balaeniceps rex) je velký africký brodivý pták známý zvláště díky svému nápadně tvarovanému zobáku.

Popis

Na výšku dorůstá až 1,2 m s rozpětím křídel 2,33 m a hmotností kolem 5,6 kg. Dospělý pták je celý šedavě modrý s výjimkou hnědé spodní strany křídel s šedým pruhem. Nejnápadnějším znakem je jeho velký plochý zobák tvarem připomínající člun, díky kterému získal i svůj český rodový název. Nápadná je také světlá chocholka na hlavě. Samec se od samice zbarvením nijak viditelně neliší, mladí ptáci jsou hnědí.

Rozšíření

Člunozobec africký žije v rozsáhlých východoafrických bažinách, jezerech a močálech v rozmezí od Súdánu po Zambii. Od roku 2004 je v Červeném seznamu IUCN zařazen do kategorie zranitelných druhů. Nejpočetnější populace žije zatím stále v Súdánu (více jak 5 000 jedinců), mezi další země, kde je člunozobec africký stále nejhojněji zastoupen, patří Uganda, Tanzanie, Zambie nebo Demokratická republika Kongo. Počet volně žijících jedinců však stále klesá.

Ekologie

Žije samotářským způsobem života, pomalu se prodírá rostlinnou vegetací rostoucí na březích bahnitých vod a vyhledává zvláště vodní živočichy jako jsou ryby, obojživelníci nebo želvy, často však útočí i na hady, ještěrky, hlodavce a mladé ptáky. Lov člunozobce afrického se podobá způsobu lovu volavek - důkladně prozkoumává své okolí a poté, co spatří kořist, se jí zmocní rychlým škubnutím hlavou. Za potravou se vydává zvláště v noci, přes den často vysedává a odpočívá na větvích stromů. Hnízdo z rákosu a trávy si staví na zemi a ročně do něj obvykle klade 2, vzácněji i 3 vejce, na kterých sedí přibližně 30 dnů. Mláďata jsou na svých rodičích závislá i po opuštění hnízda a pohlavně dospívají ve 3. až 4. roce života. V zajetí se může dožít až 36 let.

Kam do ZOO

V České republice chová člunozobce afrického Zoologická zahrada Praha.


Zdroje:  Wikipedie