Načítání obsahu, prosím počkejte
Čáp černokrký

Čáp černokrký

Latinský název:
Ephippiorhynchus asiaticus
Délka:
130-150 cm
Hmotnost:
4,1 kg
Rozpětí křídel:
230 cm

Čáp černokrký (Ephippiorhynchus asiaticus) je velký brodivý pták z čeledi čápovitých. Vyskytuje se na území jižní Asie a Oceánie v rozmezí od Indie po Novou Guineu a severní část Austrálie. Dorůstá 130 - 150 cm, v rozpětí křídel měří průměrně 230 cm a jeho hmotnost se pohybuje kolem 4,1 kg. Je výrazně zbarvený. Hlavu, krk a letky křídel má tmavé, zbytek těla s výjimkou červených končetin bílý. Pohlaví se přitom mezi sebou nijak výrazně neliší, samice mají pouze žlutě zbarvené oči, které jsou u samců hnědé. Mladí ptáci jsou převážně hnědí se světlou spodinou těla a tmavými končetinami. Hnízdí v mokřadech. Hnízdo z větví si staví vysoko na stromech a následně do něj klade 3 - 5 vajec. Požírá zejména ryby, obojživelníky a velký hmyz, v menší míře i drobné savce, plazy a malé ptáky. Čáp černokrký je vysoce citlivý na změnu životního prostředí, jako je znečištění a vysušování vodních ploch. V Červeném seznamu IUCN je v současné době zařazen mezi téměř ohrožené druhy.


Zdroje:  Wikipedie